Main Menu
User Menu

Automobilní prapor 5 [1936-1938]

5th Automobile Battalion

     
Název:
Name:
Automobilní prapor 5
Originální název:
Original Name:
Automobilní prapor 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1936
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1936-24.09.1938 II. sbor
Dislokace:
Deployed:
01.10.1936-24.09.1938 Přelouč, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1936-DD.01.1938 Svoboda, Jaroslav (Major)
DD.01.1938-24.09.1938 Kožešník, Bohumil (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1936-24.09.1938 Automobilní rota 3
01.10.1936-24.09.1938 Automobilní rota 4
01.10.1936-24.09.1938 Náhradní rota 5
01.10.1937-24.09.1938 Výcviková rota 5

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Automobilni-prapor-5-1936-1938-t74602#576371Verze : 1
MOD

REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ AUTOMOBILNÍ PRAPOR 5
Datum vzniku 01.10.1936
Předchůdce ---
Datum zániku 09.1938
Následovník viz Přehled mobilizovaných útvarů
Nadřízené velitelství 10.1936-09.1938 II. sbor
Dislokace 10.1936-09.1938 Přelouč
Velitelé praporu 10.1936-01.1938 Svoboda Jaroslav
01.1938-09.1938 Kožešník Bohumil
Podřízené setniny 10.1936-09.1938 Automobilní rota 3
10.1936-09.1938 Automobilní rota 4
10.1937-09.1938 Výcviková rota automobilního praporu 5
10.1936-09.1938 Náhradní rota automobilního praporu 5
Prameny Vojenský ústřední archív Praha,
Literatura Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Automobilni-prapor-5-1936-1938-t74602#274438Verze : 0
MOD