Main Menu
User Menu

Tiso, Štefan

     
Příjmení:
Surname:
Tiso
Jméno:
Given Name:
Štefan
Jméno v originále:
Original Name:
Štefan Tiso
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.10.1897 Veľká Bytča /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.03.1959 Leopoldov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- predseda vlády, minister zahraničných vecí a minister spravodlivosti Slovenskej republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- pre svojej pôsobenie v období druhej svetovej vojny bol po jej skončení odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 30 rokov
- zomrel vo výkone trestu vo Väznici Leopoldov.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.facebook.com
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Tiso
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Stefan-t74598#652529Verze : 0
MOD
JUDr. Štefan Tiso


* 18.10.1897, Veľká Bytča (dnes súčasť Bytče)
+ 28.3.1959


Štefan Tiso zmaturoval v roku 1915, po maturite bol odvedený a v roku 1916 padol do ruského zajatia. V roku 1918 vstúpil do československých légií. Na Slovensko sa vrátil v roku 1920. Krátko bol v Brne, potom v Bratislave, kde vyštudoval právo.

Po štúdiu nastúpil ako sudca do Trenčína. V roku 1938 sa stal predsedom krajského súdu. V septembri 1939 bol preložený do Bratislavy, kde sa stal predsedom najvyššieho súdu vtedy už samostatného Slovenska.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania a po odstúpení vlády Vojtecha Tuku /05.09.1944/ bol menovaný posledným predsedom vlády Slovenskej repubilky. Štefan Tiso sa snažil konsolidovať pomery v Slovenskej republike, ktorá bola už z väčšej časti obsadená Červenou armádou. V januári 1945 vypracoval deklaráciu, ktorá prehlasovala vernosť ideám ľudáckeho režimu a "spojencovi Slovenska" Adolfovi Hitlerovi. Pred postupujúcou Červenou armádou utiekol, tak ako ďalší predstavitelia Slovenskej republiky, do Rakúska. 08.05.1945 podpísal s americkým generálom Colliersem kapitulačný dekrét, ktorým odovzdal Slovenskú republiku pod rozhodovaciu právomoc armády USA. Potom bol, spolu s prezidentom Jozefom Tisom, vydaný do Československa. Národný súd v Bratislave ho odsúdil na 30 rokov väzenia.

Štefan Tiso bol bratrancom prezidenta Slovenskej republiky Jozefa Tisa.

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Tiso
https://cs.wikipedia.org
/wiki/%C5%A0tefan_Tiso
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Stefan-t74598#274432Verze : 3
Vláda Štefana Tisa (05.09.1944-04.04.1945) v prezidenstskom paláci v Bratislave.

Z ľava:
Ľudovít Lednár (minister dopravy a verejných prác),
Aladár Kočiš (minister školstva a národnej osvety),
Mikuláš Pružinský (minister financií),
Štefan Tiso (predseda vlády, minister zahraničných vecí a minister spravodlivosti),
Jozef Tiso (prezident Slovenskej republiky),
Alexander Mach (minister vnútra),
Gejza Medrický (minister hospodárstva),
Štefan Haššík (minister národnej obrany),
Tido J. Gašpar (šéf Úradu propagandy).

zbierka autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/666651
URL : https://www.valka.cz/Tiso-Stefan-t74598#666658Verze : 0
MOD