Main Menu
User Menu

31.01.

31.1.


31.01.1915                  
 
Východoeurópske bojisko
Prvé použitie jedovatého plynu ako bojového prostriedku. Použili ho Nemci pri stredopoľskom Bolimové, pre zlé poveternostné podmienky nemal veľký účinok.
31.01.1916
 
Kaukazský front
10.1. - 2.3. Erzerumská operace - Dobytím Erzerumu zbavila ruská vojska Turky důležitého prostoru a základny v Zakavkazí
Veľká Británia
Armádne Zeppeliny L.11, L.13, L.15, L.16, L.17, L.19, L.20 a L.21 bombardovali Liverpool a Midlands. Pri náletoch zahynulo 70 osôb. Pri spiatočnom lete prestali na L.19 pracovať 3 motory a tak musel klesnúť na hladinu Severného mora. V blízkosti pristátia bola britská rybárska loď King Stephen, tá však odmietla vziať posádku na palubu a tak 16 mužov zahynulo. Vrátane veliteľa Kapitanleutnanta Oda Loweho.
Nemecko
Uskutočnil sa prvý let vzducholode Zepelin LZ 95 65q.
31.01.1917
 
Nemecko
Nemecko obnovilo neobmedzenú ponorkovú vojnu.
31.01.1918
 
Talianske bojisko
Pri Monte Di Val Bella bol odrazený silný Rakúsko-Uhorský útok
Nemecko
V Berlíne, Hamburgu a ďalších nemeckých mestách bolo vyhlásené stanné právo.
31.01.1919
 
Československo
V noci z 30. na 31. Poľské jednotky, ktorým hrozilo obkľúčenie ustúpili zo Skorcówa /Viaže sa k bojom o Těšínsko/
URL : https://www.valka.cz/31-01-t74231#263467Verze : 0

31.01.1940                  
 
Nemecko
Nemecká ponorka U-13 potopila Nórskú loď Start o výtlaku 1,168 tón
31.01.1941
 
Středomořské válčiště
Z Gibraltaru vyplul svaz H pod velením admirála Somervilla, aby s letadlovou lodí Ark Royal napadl italský přístav Janov a přehradu Tirso. K tomu ho doprovázeli bitevní lodi Renown a Malaga, lehký křižník Sheffield a 10 torpédoborců.
31.01.1942
 
Východoevropské válčiště
Sovětský Jihozápadní a Jižní front zakončily barvenkovsko-lozovskou operaci (ne-dosáhla splnění stanovených úkolů)
Nemecko
Britský nálet na Brest, Le Havre a St. Nazaire.
Velká Británia
Velká Británie a Etiopie podepsaly vojenskou dohodu.
Juhovýchodná ázia
Japonská vojska obsadila ostrov Amboina (teraz Ambon, Indonézia)


Japonská 15. armáda obsadila Moulmein (Barma)
31.01.1942
 
Juhovýchodná ázia
Japonci sa dostali pred Singapur.
Tichooceánske bojisko
Američané provedli v Tichomoří první útočnou akci. Pod velením admirála Halseye napadla letadla z letadlových lodí japonské pozice na Marsallových a Gilbertových ostrovech.
31.01.1943
 
Východoevropské válčiště

V 7,00 byl Paulus Hitlerem povýšen na polního maršála. (To byl v podstatě pokyn k sebevraždě, ale Paulus to odmítl)


Donský front dovršil likvidaci jižní části obklíčených nepřátelských vojsk ve Stalingradu. Velitel německé 6. armády maršál Paulus kapituloval a byl zajat s celým štábem - v 8,45 do štábu německé 6. armády dorazil generálmajor Laskin, náčelník štábu 64. armády a prohlásil Pauluse za zajatce. Ten si směl ponechat 1 pobočníka, 2 ordonanční důstojníky,1 sluhu a osobní majetek. Poté Paulus odjel s doprovodem na velitelství 64. armády generála Šumilova v Beketovce.


Nad Stalingrad přiletělo 89 německých letadel a to 40 Ju-52, 48 He-111 a 1 FW-200 "Condor". Nad jižním kotlem shodila náklad pouze 3 letadla, protože tam již nebyly známky boje. V té době tam však bojovalo ještě 2 000 mužů. Ostatní letadla shodila náklad nad severním kotlem.


1. čs. polní prapor v SSSR zahájil přesun na frontu


Do ruského zajetí se také vydaly nekonečné kolony německých vojáků z jižního a středního kotle.
Taliansko
Šéf italského generálního štábu maršál Cavallero se vzdal funkce. Vystřídal jej generál Ambrosio.
Severoafrické bojisko
Generál Eisenhower bol vymenovaný za vrchného veliteľa spojeneckých vojsk v severnej Afrike
31.01.1945
 
Východoeurópske bojisko
Rudá armáda dorazila k Odře, kde se zastavila a shromažďovala síly k úderu na Berlín.


Vojska 2. běloruského frontu pronikla k Viselskému zálivu u Tolkemitu.


3. běloruský front pronikl k Baltskému moři severně a jižně od Královce (Konigsberg, Kaliningrad).


Německá skupina armád „Střed" (od 26.1. „Sever") ve Východním Prusku obklíčena a rozdělena na 3 izolované části.


3 německé divize uvázly na Samlandském poloostrově.


5 německých divizí uzavřeno v prostoru Královce (Kónigsberg, Kaliningrad) a hlavní síly východopruského uskupení (20 div.) obklíčeny v prostoru jižně a jihozápadně od Královce (Kónigsberg, Kaliningrad).


1. běloruský front dobyl Landsberg, Meseritz, Schwiebus, Ziillichau, Friedberg a překročil Odru u města Kústrin (Kostřín)
Západoeurópske bojisko
Němci zahájili v oblasti Vosgéských hor novou ofenzívu - operaci NORWIND. V jižní části spojenecké fronty zaútočily 2. německé armády (1. a 19.) na pozice americké 6. armády u Strasbourgu. Spojenci ofenzívu nakonec zastavili, ale museli znovu svádět těžké boje v mrazivém počasí.
Během boje byli Američané krátkodobě vytlačeni ze svých pozic a Eisenhower nařídil armádě stáhnout se. Při tom by bylo nutné ustoupit i s čerstvě dobytého Strasbourgu. De Gaulle se ale obával německých represí vůči obyvatelstvu a požádal Roosevelta a Churchilla o pomoc. Ty nařídili Eisenhowerovi udržet Strasbourg. Válečná situace tak musela ustoupit politickému tlaku.
Československo
Vedoucí činitel KSS a Slovenské národní rady Gustav Husák pricestoval cez Maďarsko a Ukrajinu do Moskvy, kde sa pripojil k politickým pracovníkom československého odboja.


Jednotky 2.ukrajinského frontu oslobodili Brezno
Filipíny
1. Americká 37. pěší a 1. mechanizovaná divize zahájily na Luzonu postup na jih k Manile. Jako předvoj vyrazily 2 létající kolony. (Jednalo se o 2 prapory středních tanků, samohybných 155mm houfnic a vozidla s pěchotou). Japonský odpor byl však malý a postup brzdily jen stržené mosty. Aby mohla být Manila obklíčena a dobyta ze 2 směrů, byly jižně od města vysazeny 2 pluky 11. výsadkové divize. 8 000 vojáků a 4 200 tun válečného materiálu, bylo bez odporu vysazeno na břeh ze 75 invazních člunů. Američané také vylodili jižně od Zambaleského pohoří další jednotky, aby se spojily s jednotkami postupujícími do pohoří od letiště Clark Field a přehradily poloostrov Bataan. Vylodění se nesetkalo s žádným nepřátelským odporem a 30 000 mužů XI. sboru postupovalo rychle do vnitrozemí
URL : https://www.valka.cz/31-01-t74231#265078Verze : 0

31.01.1950                  
 
Vietnam
Čínská lidová republika a Sovětský svaz uznaly Ho Chi Minovu Vietnamskou demokratickou republiku. Čína poté začala posílat vojenské poradce a moderní zbraně Viet Minhu, včetně automatických pušek, houfnic, minometů a nákladních aut. Velká část tohoto vybavení byla americké výroby a patřila čankajškovým vojskům, které Mao porazil. Pomocí tohoto nového vybavení a čínských poradců generál Giap přeměnil partyzánské oddíly v pravidelnou armádu včetně pěti lehkých a jedné těžké pěší divize.
Československo
vláda ČSR schválila jednotný hospodársky plán republiky.
31.01.1966
 
Vietnam
Poté, co byla neúspěšná všechna mírová jednání v Hanoji, bylo po 37 denní pauze bombardování na rozkaz prezidenta Johnsona opět obnoveno.
Senátor R. F. Kennedy kritizuje rozhodnutí prezidenta Johnsona o pokračování bombardování. Uvádí, že tak Spojené státy směřují "na cestu, ze které není cesta zpět a cesta míří ke katastrofě pro celé lidstvo." Jeho výroky rozzuřily prezidenta.
Začíná operace Masher, což je velká americká pátrací a ničící (search and destroy) operace proti táborům Vietkongu a jednotek severovietnamské armády. Prezident Johnson nařídil přejmenovat operaci na "méně agresivní" název "White Wing" s ohledem na veřejné mínění. Během 42 dnů, kdy operace probíhala v jihovietnamské rovině Bon Son poblíž pobřeží, pěšáci 1. jezdecké divize (výsadková) byli vysazováni z vrtulníků přímo do zón boje, kde se okamžitě zapojovali do těžkých bojů. 228 Američanů bylo zabito a 788 zraněno. Severovietnamské ztráty byly stanoveny na 1342. Termín "search and destroy" byl užíván médii při popisování všech operací od velkých výsadkových operací až po malé hlídky malých jednotek, kdy pátraly po Vietkongu v malých vesničkách. Termín se posléze stal asociován s nelichotivými obrázky Američanů, jak vypalují vesnice.
31.01.1968
 
Vietnam
Bod obratu ve válce nastal, když 84,000 vojáků Vietkongu podporovaných Severovietnamci zahájili Tetovu ofenzívu zaútočením na stovky měst v celém Jižním Vietnamu. Překvapující ofenzíva je blízce sledována americkými novináři ve Vietnamu, kteří filmují americkou ambasádu v Saigonu, na kterou útočí 17 vojáky Vietkongu. Krvavé scény z bitevních oblastí ukazují, jak jsou američtí vojáci pod palbou, jak jsou zraňováni a jak umírají. Barevné záběry jsou pak rychle poslány do států, aby zde byly vysílány ve večerních zprávách. Američané doma tak mohli sledovat ze svých obývacích pokojů, jak Vietkong útočí na jejich otce, syny a bratry vzdálených deset tisíc mil. "Celá věc opravdu smrdí," řekl mariňák, jenž byl zrovna pod palbou v Hue, kde bylo zabito více než 100 příslušníků námořní pěchoty.
V bitvě o Saigon během ofenzívy Tet, 35 severovietnamských a Vietkongských praporů bylo poraženo 50 americkými a spojeneckými prapory, které byly vyslány na obranu města díky předtuše generálporučíka Freda C. Weyanda, veterána Druhé světové války v Pacifiku. Přezdíván "zachránce Saigonu," měl Weyand cit pro nadcházející útok, připravil své jednotky a 1. února zahájil rozhodný protiútok proti Vietkongu na letišti Tan Son Nhut, čímž ochránil blízké MACV a hlavní vojenské velitelství Jižního Vietnamu od možného dobytí.
V bitvě o Hue během ofenzívy Tet, 12,000 severovietnamských vojáků zaútočilo na lehce bráněné historické město. Po jeho obsazení začaly systematické popravy 3000 "nepřátel lidu" včetně jihovietnamských státníků, zajatých jihovietnamských důstojníků a katolických kněží. Jihovietnamské jednotky a tři americké prapory námořní pěchoty podnikly protiútok. Tento útok je řazen k nejtěžším bojům celé ofenzívy Tet. Znovu obsadily město, dům za domem, ulice za ulicí, podporováni leteckými a dělostřeleckými útoky. 242 mariňáci obsadili císařský palác v srdci citadely a bitva brzy skončila severovietnamskou porážkou. Americké ztráty činily 142 mrtvých a 857 zraněných mariňáků. Ostatní složky americké armády měli ztráty 74 mrtvých a 507 zraněných. Jihovietnamci měli 384 mrtvých a 1830 zraněných. Severovietnamské ztráty se odhadují na 5000.
31.01.2008
 
Afganistan
V hraniční oblasti mezi Pákistánem a Afghanistánem byl při leteckém útoku bezpilotním letounem Predator zabit jeden z významných teroristů a člen al-Kájdy libyjského původu Abú Laith al-Libbí.
URL : https://www.valka.cz/31-01-t74231#265079Verze : 0
1945 - Leden (31.01.)
marty

Britské bombardovací letectvo svrhlo v lednu přes 32 000 t pum, mj. na Norimberk a Ludwigs-hafen (2., 2067 a 1221 t), Royan (Gironde-Sever; 4., 1652 t), Hannover (5., 2365 t), Hanau (6., 1653 t), Mnichov (7., 2175 t), Magdeburg (16., 1060 t), Gel-senkirchen (22.), Stuttgart (28.), Berlín (28.), Lud-wigshafen (5.), Krefeld, Verdingen (11., 29.), Saar-briicken (13., 14.), Grevenbrock (14.), Kiel (21.), Kolín n. R. (28.). Lehké a střední bombardovací letectvo provedlo mj. 7 náletů na Berlín. — Americké bombardovací letectvo svrhlo přes 45 000 t pum, mj. na Berlín (2., 5., 27., 29.), Kolín n. R. (3., 6., 1092 t, 14.), Aschaffenburg a Fuldu (3., 1975 t), Hamm a Rastatt (7., 1481 t), Brémy, Biele-feld, Paderborn, Rustard (7.), Euskirchen, Karlsruhe (10.), Braunschweig (14.), Drážďany, Dessau (16.), Paderborn (17., 1031 t), Múnster (29.), Hamm (29.), Kaiserslautern (18.). — Nálety britských a amerických letadel na závody vyrábějící pohonné hmoty: Dortmund (1.), Castrop-Rauxel, Dortmund (3.), Politz (13.), Leunu (14., 2181 t), Dulmen (14.), Bochum (15.), Zeitz, Most, Wanne-Eickel (16., 2752 t), Duisburg (22.), Magdeburg (14., 16.), Harburg (16., 17.), Sterkrade (21., 22.), Vídeň a okolí (31., 624 letadel) aj. - Další nálety na cíle v Itálii., Jugoslávii ., ČSR atd. — Na Dálném východě a v Tichomoří nálety na Nagoju (3., 14., 23.), Ómuru, Nan-ťing (6.), Tokio (9., 27.), Akaši (19.), Saigon (27.), Šanghaj (17.), Tchaj-wan (2., 3., 8., 16.) aj.

EDIT buko1: s týmto neviem čo... Do kroniky sa to asi moc nehodí, preto som to zatiaľ nechal ako samosttaný príspevok
URL : https://www.valka.cz/31-01-t74231#265097Verze : 0
vložené do databázy
URL : https://www.valka.cz/31-01-t74231#281766Verze : 0
MOD