Main Menu
User Menu

01.01.

1.1.


01.01.1801                  
 
Velká Británie
Začiatok platnosti zákona o reálnej únii medzi Anglickom a Írskom - koniec írskej autonómie. Štát prijal názov Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Írska.
01.01.1806
 
Francie
Matematik Pierre-Simon, Marquis de Laplace zrušil na Napoleonov návrh revolučný kalendár (platil od roku 21. 9. 1792).
01.01.1915
 
Velká Británie
U Plymouthu v Lyme Bay byla německou ponorkou U-24 potopena britská řadová bitevní loď Formidable (15.000 tun). Zahynulo 551 členů posádky.
Rusko
Začiatok bitky Sarikamiša v ktorej Rusi zasadili rozhodujúcu porážku Tureckej inváznej armáde.
01.01.1916
 
Německo
Uskutočnil sa prvý let vzducholode Zepelin LZ 90 60p.
Východní Afrika
Nemci ztratili město Yaoundé v Kamerunu.
01.01.1919
 
Československo
Po rokoch zákazu bola slávnostne obnovená činnosť Matice slovenskej.
SSSR
V rámci Sovietskeho zväzu bola vytvorená Bieloruská SSR.
01.01.1925
 
Norsko
Hlavné mesto Nórska zmenilo názov z Kristiania na Oslo.
01.01.1928
 
Rakousko
Rakúske pohraničné úrady na stanici Skt.Gotthard, ležiacej na hraniciach s Maďarskom, objavili v piatich vagónoch pod falošnými sprievodnými listinami súčiastky do guľometov odoslané z Talianska. Vyvinul sa z toho medzinárodný škandál, ale Rada spoločnosti národov na nátlak britského ministra zahraničných vecí N.Chamberlaina udelila Maďarsku iba miernu výčitku.
01.01.1940
 
Velká Británie
Ve Velké Británii byla vyhlášena mobilizace mužů ve věku od 18 do 27 let.
Francie
Ve Francii byla vytvořena 1. československá divize.
01.01.1941
 
Německo
Britský nálet na Brémy,další 2.1. a 3.1.
Itálie
Na Sicílii přistála první letadla Luftwaffe.
01.01.1942
 
USA
26 států podepsalo ve Washingtonu deklaraci Spojených národů (k boji proti mocnostem fašistické Osy budou vynaloženy veškeré zdroje, s fašistickými státy nebude uzavřen separátní mír).
SSSR
Sovětská vojska odrazila druhý útok na Sevastopol. Kalininský front pronikl k Rževu a Zubcovu.
Středomoří
Německé a italské letectvo provádělo denně nálety na Maltu.
Jihovýchodní Asie
Japonské letectvo zahájilo sérii náletů na Singapur.
Japonská 18. divize dobyla město Kuantan na východním pobřeží Malajska a směřovala k Johore Baru na jižním výběžku Malajského poloostrova.
Velká Británie
312.čs. stíhací perut se přesunula z letiště Ayr na letiště Fairwood Common.
01.01.1943
 
SSSR
Hlavní stan sovětského vrchního velení vydal směrnici k zřízení Jižnino frontu.
Kalininský front osvobodil Velikije Luki.
5. úderná armáda (Stalingradský front) převedena k
Jihozápadnímu frontu.
Německá 1. tanková armáda (gen. Mackensen) ustoupila od Tereku.
Velení německé 6. armády vydalo rozkaz o omezení používání munice. Pluk smí vypálit denně pouze 3 rány z lehkého děla, 2 rány z protitankového nebo protiletadlového děla a 1 ránu z těžkého děla.
USA
V Hanfordu se začalo s realizací projektu konstrukce atomové pumy.
Velká Británie
Anglický velitel generál sir Archibald Wavell byl povýšen na polního maršála.
Skupina 171 dobrovoľníkov z československej vojenskej jednotky na Strednom východe, ktorý sa prihlásili k letectvu sa vylodila v prístave Greenock pri Glasgowe. Po vylodení sa skupina premiestnila do depa československého letectva na základni St. Athan.
01.01.1944
 
Západoevropské bojisko
Maršál Rommel převzal jako vrchní velitel skupiny armád "B" velení nad německými vojsky rozmístěnými severně od řeky Loiry (podřízen vrchnímu velitelství "Západ" v čele s maršálem Rundstedtem).
Velitel nově zřízeného amerického strategického bombardovacího letectva v Evropě generál Spaatz přijel do Londýna.
Německo
Britské a americké letectvo provedlo nálet na Berlín (386 letadel, 1401 t pum)
Němci uvedli do provozu novou podzemní továrnu na výrobu a vývoj raket V1 a V2. Továrnu zbudovali v horském masívu Hartz a prioritu dostaly rakety V1, protože V2 měly problémy s naváděcím zařízením. Pro obsluhu byl zřízen speciální 155. pluk s velitelem plukovníkem Wachtelem.
Americká 8. letecká armáda (569 bomb. letadel) útočila na mosty přes Rýn u Koblenze, Neuwiedu a Remagenu. Další útok 2. 1., Německá vojska vedla útočné akce v prostoru mezi Sarreguemines a Neunhofenem
Operace BODENPLATTE - poslední velký německý nálet na spojenecká letiště v jižním Holandsku, Belgii a severní Francii, 1035 stíhačů vyřadilo 479 spojeneckých letadel (vlastní ztráty 277 letadel) v rámci bitvy v Ardénách. Bitvu to však neovlivnilo a Luftwaffe se zcela vyčerpala.
Polsko
Na základě programového manifestu 14 demokratických organizací v Polsku, vydaného 15.12.1943, se ve Varšavě ustavila Zemská národní rada (KRN, Krajowa rada narodowa) jakožto nejvyšší zastupitelský orgán v zemi. V čele KRN Bierut, jeden z vedoucích činitelů Polské dělnické strany. KRN vydala dekret o Lidové armádě (Armia Ludowa). Jejím jádrem byla Lidová garda (Gwardia Ludowa). Velitelem Armie Ludowe generál "Rola"-Zymierski.
Zemská národní rada rozhodla o přeměně Polského výboru národního osvobození v polskou prozatímní vládu (Lublin). Vstoupily do ní hlavní politické strany v čele s Polskou dělnickou stranou. Předsedou jmenován Osóbka-Morawski. Program: dokončit osvobození země, upevnit demokratické zřízení, obnovit rozvrácené hospodářství. USA a Velká Británie prozatímní vládu neuznaly (oficiálně oznámeno 4. 1.). 4. 1. uznal polskou . prozatímní vládu SSSR, 30. I. čs. vláda v Londýně. 18. I. Prozatímní vláda přesídlila do Varšavy. - -
SSSR
Začal útok Jižního frontu na Rostov na Donu. 62., 64. a 57. armáda (blokovaly nepřátelská vojska mezi Volhou a Donem z východu a ze západu) převedeny k Donskému frontu.
Švýcarsko
Nad Verrieres došlo k střetnutí mezi německým a švýcarským letectvem.
Severní Afrika
V Alžíru začaly rozhovory mezi generálem de Gaullem (představitel Francouzského výboru národního osvobození) a prezidentem Benešem (vracel se z Moskvy do Londýna). De Gaulle znovu prohlásil mnichovskou doh. ze neplatnou. Jednání skončilo 4.1.
Jihovýchodní Asie
Indický XV. armádní sbor zahájil druhý útok v Arakanu (Barma).
Šalamounovy Ostrovy
Americké letadlové lodě zaútočily na Kavieng (Nové Irsko).
Slovensko
Z funkcie veliteľ pozemného vojska v Banskej Bystrici bol odvolaný genenerál Anton Pulanič a novo vymenovaný genenerál Jozef Turanec. Náčelníkom štábu miesto podplukovníka Františka Urbana sa stal podplukovník gšt. Ján Golian.
Jugoslávie
Jugoslávská národně osvobozenecká armáda byla reorganizována - vznikla 1, 2. a 3. armáda
Řecko
Představitelé řecké národně osvobozenecké organizace EAM/ELLAS zaslali Damaskinovi memorandum, v němž souhlasili se zastavením palby, jakmile začnou politická jednání. Delegace EAM/ELLAS přijela do hlavního štábu britských vojsk. 3.1. se ustavila koaliční vláda v čele s generálem Plastirasem. 5.1. přijel do Athén britský maršál Alexander a Macmillan. Přerušeny boje v Athénách a Pireu (britští stíhačí však napadli jednotky ELLAS). 8. I. vytlačili Britové jednotky ELLAS z Attiky. 11.1. uzavřeno příměří EAM s řeckou vládou a Brity. Od 14. I. zastavena palba. Oddíly ELLAS vyklidily Athény, Soluň a Pátráš. Výměna zajatců. 2. II. začaly v Athénách rozhovory mezi EAM a řeckou vládou. 12. II. uzavřela (na brit. pokyn) Plastirasova vláda ve Varkize (nedaleko Athén) doh. s EAM (demokratické svobody, zrušení válečného stavu, udělení amnestie politickým vězňům, očista státního aparátu, plebiscit, v němž lid rozhodne o státním zřízení, pak všeobecné volby do Ústavodárného shromáždění, odzbrojení všech ozbrojených složek a vytvoření nové armády). Zatímco EAM/ ELLAS splnila podmínky dohody, Plastirasova vláda využila rozpuštění oddílů ELLAS k upevnění své moci a nastolení monarchistického teroru. EAM se podpisem varkizské dohody dopustila zásadní chyby (chybné bylo též podřízeni ELLAS britskému velitelství pro Střední východ na základě dohody v Bejrútu a poté podřízení ELLAS generálu Scobiemu na základě dohody v Casertě -září 1944). V dubnu ustavena vláda v čele s admirálem Voulgarisem (zahájila otevřený teror proti lidově revolučním silám). Na postupimské konferenci předložil SSSR návrh, aby se řeckému regentovi doporučilo vytvořit demokratickou vládu v souladu s varkizskou dohodou.Občanská válka v Řecku trvala do r. 1947.
Filipíny
Americká 6. armáda byla stažena z ostrova Mindoro, aby se připravila k vylodění na Luzonu. Její pozice převzala 8. armáda.
01.01.1946
 
Indický subkontinent
OSN sjednává příměří mezi indickými a pákistánskými jednotkami. Věština Kašmíru je nyní v indických rukou.
01.01.1948
 
Západní Evropa
Belgicko, Holandsko a Luxembersko vytvorili spoločnú colnú úniu.
01.01.1950
 
Vietnam
Čínská lidová republika a Sovětský svaz uznaly Ho Chi Minovu Vietnamskou demokratickou republiku. Čína poté začala posílat vojenské poradce a moderní zbraně Viet Minhu, včetně automatických pušek, houfnic, minometů a nákladních aut. Velká část tohoto vybavení byla americké výroby a patřila čankajškovým vojskům, které Mao porazil. Pomocí tohoto nového vybavení a čínských poradců generál Giap přeměnil partyzánské oddíly v pravidelnou armádu včetně pěti lehkých a jedné těžké pěší divize.
01.01.1951
 
Korea
Pokračuje ofenzíva čínských komunistických jednotek, která byla ukončena 5.1.
01.01.1968
 
Jižní Vietnam
Během ofenzívy Tet byl člověk podezřelý jako partyzán střelen do hlavy Jihovietnamským policejním velitelem generálem Nguyen Ngoc Loane, právě když byl filmován kameramanem NBC. Fotky z tohoto incidentu pořízené Eddiem Adamsem se objevily na předních stranách deníků po celé Americe hned příští ráno. Američané také sledovali nafilmovanou popravu na kanálu NBC. Další kontroverzní situace vznikla po rozhovoru s jedním americkým důstojníkem poté, co prohlásil "museli jsme to zničit, abychom to zachránili." Popisoval právě malé město poblíž Saigonu, které bylo srovnáno se zemí americkým náletem. Jeho tvrzení bylo později užíváno v mnoha metaforách o amerických zkušenostech ve Vietnamu.
01.01.1969
 
USA
Henry Cabot Lodge, bývalý americký velvyslanec v Jižním Vietnamu byl jmenován Nixonem do role hlavního vyjednavače na pařížkých mírových rozhovorech.
Československo
Do platnosti vstúpil ústavný zákon o federálnom zriadení Československa, schválený Národným zhromaždením v októbri 1968.
01.01.1993
 
Střední Evropa
Po rozpade Československa vznikli dva samostatné štáty - Česká republika a Slovenská republika.
01.01.1995
 
Ruská federácia
Ruské a niektoré svetové denníky priniesli správy o tom, že keď sa útvary Ruskej armády a ďalších federálnych síl priblížili ku Groznému (v rámci 1. Rusko-čečenskej vojny) povstalci odpálili na prístupových cestách rádiom riadené míny plnené chlórom a diaľnice poliali kyselinou kyanovodíkovou. Komisia vyslaná na miesto 13.1. tieto správy nepotrvrdila. V súvislosti s týmito nepodloženými informáciami sa začali zo strany Ruských opozičných síl šíriť tiež nepodložené správy o používaní chemických zbraní v Čečensku Ruskými vojskami.
URL : https://www.valka.cz/01-01-t74201#263437Verze : 0
Prevedené do novej štruktúry databázy....
URL : https://www.valka.cz/01-01-t74201#281372Verze : 0
MOD