Main Menu
User Menu

Hraničářský pluk 17 [1938-1938]

17th Border Regiment

     
Název:
Name:
Hraničářský pluk 17
Originální název:
Original Name:
Hraničářský pluk 17
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 276
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1938-24.09.1938 II. sbor
Dislokace:
Deployed:
01.08.1938-24.09.1938 Trutnov, Krkonošské kasárny

Velitel:
Commander:
01.08.1938-24.09.1938 Kouřil, František (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1938-24.09.1938 Strážní prapor VI
15.09.1938-24.09.1938 III. prapor hraničářského pluku 17
15.09.1938-24.09.1938 Náhradní rota hraničářského pluku 17
15.09.1938-24.09.1938 Pomocná rota hraničářského pluku 17
15.09.1938-24.09.1938 Strážní prapor IX
15.09.1938-24.09.1938 Strážní prapor VIII

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hraničářský pluk 17
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Stehlík, Eduard: Pevnostní útvary československé armády 1937-1938. Historie a vojenství 46, 1997, č. 1, s. 20-56.
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-pluk-17-1938-1938-t74068#413677Verze : 1
MOD