Main Menu
User Menu

Pluk útočné vozby 2 [1935-1938]

2nd Armoured Regiment

     
Název:
Name:
Pluk útočné vozby 2
Originální název:
Original Name:
Pluk útočné vozby 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 270
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1935-01.10.1937 Brigáda útočné vozby
01.10.1937-15.09.1938 IV. sbor
15.09.1938-24.09.1938 2. motorisovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
15.09.1935-07.07.1937 Olomouc, Kasárny Karla ze Žerotína
07.07.1937-25.09.1938 Vyškov, Kasárny Jana Žižky z Trocnova

Velitel:
Commander:
15.09.1935-25.10.1935 Studený, Josef (podplukovník pěchoty)
25.10.1935-30.11.1937 Morávek, Josef (plukovník pěchoty)
30.11.1937-25.04.1938 Studený, Josef (plukovník pěchoty)
25.04.1938-21.07.1938 Preininger, Ladislav (podplukovník generálního štábu)
21.07.1938-29.07.1938 Studený, Josef (plukovník pěchoty)
29.07.1938-24.09.1938 Morávek, Josef (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Útočná vozba, 1935-1938
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby 2 (1935-1939). In: Sborník Vysoké vojenské školy pozemního vojska Vyškov, řada C, číslo 2. Vyškov, VVŠ PV 1992, s. 93-105.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 514.
URL : https://www.valka.cz/Pluk-utocne-vozby-2-1935-1938-t74061#262661Verze : 5
MOD