Main Menu
User Menu

Cyklistický prapor 3 [1933-1938]

3rd Bicycle Battalion

     
Název:
Name:
Cyklistický prapor 3
Originální název:
Original Name:
Cyklistický prapor 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 266
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-15.10.1937 3. jezdecká brigáda
15.10.1937-24.09.1938 3. motorisovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-24.09.1938 Levice, Kasárny Milana Rastislava Štefánika /

Velitel:
Commander:
15.09.1933-01.08.1935 Dokoupil, Jan (podplukovník pěchoty)
01.08.1935-28.02.1936 Dokoupil, Jan (plukovník pěchoty)
28.02.1936-23.12.1936 Borecký, Bohumil (podplukovník pěchoty)
23.12.1936-01.11.1937 Borecký, Bohumil (plukovník pěchoty)
01.11.1937-24.09.1938 Bureš, Augustin (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1933-24.09.1938 1. rota cyklistického praporu 3
15.09.1933-24.09.1938 2. rota cyklistického praporu 3
15.09.1933-24.09.1938 3. rota cyklistického praporu 3
15.09.1933-24.09.1938 4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 3
15.09.1933-24.09.1938 Náhradní rota cyklistického praporu 3
01.10.1935-24.09.1938 Technická rota cyklistického praporu 3
01.10.1936-24.09.1938 Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 3
01.01.1938-24.09.1938 Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 3

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Cyklistický prapor 3
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Cyklisticky-prapor-3-1933-1938-t74058#463499Verze : 1
MOD