Main Menu
User Menu

Cyklistický prapor 2 [1933-1938]

2nd Bicycle Battalion

     
Název:
Name:
Cyklistický prapor 2
Originální název:
Original Name:
Cyklistický prapor 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 265
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-15.10.1937 2. jezdecká brigáda
15.10.1937-24.09.1938 2. motorisovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-00.11.1935 Olomouc, kasárny /
00.11.1935-24.09.1938 Frýdek, Barákový tábor /

Velitel:
Commander:
15.09.1933-11.01.1934 Čejka, Karel (podplukovník pěchoty)
11.01.1934-00.12.1935 Čejka, Karel (plukovník pěchoty)
00.12.1935-21.07.1937 Maleček, Bohuslav (podplukovník pěchoty)
21.07.1937-25.09.1938 Maleček, Bohuslav (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1933-24.09.1938 1. rota cyklistického praporu 2
15.09.1933-24.09.1938 2. rota cyklistického praporu 2
15.09.1933-24.09.1938 3. rota cyklistického praporu 2
15.09.1933-24.09.1938 4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 2
15.09.1933-24.09.1938 Náhradní rota cyklistického praporu 2
01.10.1935-24.09.1938 Technická rota cyklistického praporu 2
01.10.1936-24.09.1938 Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 2
01.01.1938-24.09.1938 Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 2

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Cyklistický prapor 2
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Cyklisticky-prapor-2-1933-1938-t74056#463494Verze : 1
MOD