Main Menu
User Menu

3. pěší brigáda [1920-1937]

3rd Infantry Brigade

     
Název:
Name:
3. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
3. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
3. pěší brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1937
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-31.12.1937 2. divise
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-25.09.1920 Lučenec, kasárny /
25.09.1920-31.12.1937 Plzeň, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1920-20.11.1920 Hanák, Jindřich (Plukovník)
20.11.1920-20.12.1920 Kučera, Josef (Podplukovník)
20.12.1920-21.11.1921 Marschan, Josef (Plukovník)
21.11.1921-01.12.1922 Itz, Julius (Plukovník)
01.12.1922-01.11.1923 Köppl, Josef (Brigádní generál)
01.11.1923-22.02.1924 Hněvkovský, František (Plukovník)
22.02.1924-17.07.1924 Schlezinger, Arnošt (Plukovník)
17.07.1924-29.10.1925 Hněvkovský, František (Plukovník)
29.10.1925-04.05.1928 Plaček, Vilém (Plukovník)
04.05.1928-31.01.1929 Plaček, Vilém (Brigádní generál)
31.01.1929-21.02.1929 Mejstřík, Karel (Plukovník)
21.02.1929-15.12.1932 Mejstřík, Karel (Brigádní generál)
15.12.1932-DD.06.1933 Benda, Alois (Plukovník)
DD.06.1933-DD.12.1934 Melichar, František (Brigádní generál)
DD.12.1934-22.12.1936 Pozdíšek, Valentin (Plukovník)
22.12.1936-31.12.1937 Pozdíšek, Valentin (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-31.12.1937 Pěší pluk 18
01.10.1920-31.12.1937 Pěší pluk 35

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/3-pesi-brigada-1920-1937-t74046#412931Verze : 4
MOD