Main Menu
User Menu

8. pěší brigáda [1920-1937]

8th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
8. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
8. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
2. pěší brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1937
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-31.12.1937 4. divise
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-31.12.1937 Vysoké Mýto, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1920-17.12.1920 Böttner, Karel (Plukovník)
17.12.1920-19.01.1922 Beran, František (Plukovník)
19.01.1922-01.02.1922 Jahnl, František (Podplukovník)
01.02.1922-19.07.1923 Číla, Antonín (Plukovník)
19.07.1923-19.12.1924 Číla, Antonín (Brigádní generál)
19.12.1924-01.11.1926 Votruba, Josef (Plukovník)
01.11.1926-31.03.1928 Číla, Antonín (Brigádní generál)
31.03.1928-14.07.1928 Košťák, Antonín (Plukovník)
14.07.1928-19.06.1929 Pech, Vratislav (Brigádní generál)
19.06.1929-01.12.1929 Salzmann, Karel (Plukovník)
01.12.1929-14.04.1930 Baďura, Antonín (Plukovník)
14.04.1930-25.04.1930 Salzmann, Karel (Plukovník)
25.04.1930-02.03.1931 Pech, Vratislav (Brigádní generál)
02.03.1931-01.07.1931 Salzmann, Karel (Plukovník)
01.07.1931-11.08.1931 Svoboda, Josef (Plukovník)
11.08.1931-15.10.1932 Pech, Vratislav (Brigádní generál)
15.10.1932-11.01.1934 Zmek, Josef (Plukovník)
11.01.1934-31.10.1934 Zmek, Josef (Brigádní generál)
31.10.1934-15.10.1935 Viest, Rudolf (Brigádní generál)
15.10.1935-22.12.1936 Němeček, Jaroslav (Plukovník)
22.12.1936-31.12.1937 Němeček, Jaroslav (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1920-30.08.1920 Pěší pluk 21
01.01.1920-01.10.1920 Pěší pluk 98
01.01.1920-01.10.1920 Střelecký pluk 30
30.08.1920-31.12.1937 Pěší pluk 21
01.10.1920-31.12.1937 Pěší pluk 30

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond 8. pěší brigáda
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/8-pesi-brigada-1920-1937-t74041#413020Verze : 3
MOD