Main Menu
User Menu

11. pěší brigáda [1919-1937]

11th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
11. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
11. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.06.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1937
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.06.1919-10.10.1919 Zemské vojenské velitelství na Moravě
10.10.1919-15.11.1919 Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
15.11.1919-31.12.1937 6. divise
Dislokace:
Deployed:
06.06.1919-15.11.1919 Německý Brod,
15.11.1919-31.12.1937 Brno, Budova divisního velitelství

Velitel:
Commander:
06.06.1919-DD.06.1921 Mollinary, Eduard (plukovník pěchoty)
DD.06.1921-DD.10.1921 Číla, Antonín (plukovník pěchoty)
DD.10.1921-16.12.1921 Mollinary, Eduard (plukovník pěchoty)
16.12.1921-05.01.1922 Mollinary, Eduard (generál V. hodnostní třídy)
05.01.1922-DD.12.1922 Kučera, Josef (plukovník pěchoty)
DD.12.1922-13.01.1923 Chlebovský, Alois (plukovník pěchoty)
13.01.1923-20.02.1924 Wittman, Václav (plukovník pěchoty)
20.02.1924-01.10.1925 Wittman, Václav (generál V. hodnostní třídy)
01.10.1925-01.10.1927 Pschorn, Alfréd (plukovník pěchoty)
01.10.1927-16.12.1927 Pech, Vratislav (generál V. hodnostní třídy)
16.12.1927-30.06.1928 Pech, Vratislav (brigádní generál)
30.06.1928-03.10.1932 Pschorn, Alfréd (brigádní generál)
03.10.1932-11.01.1934 Kudrna, Miloš (plukovník pěchoty)
11.01.1934-15.10.1937 Kudrna, Miloš (brigádní generál)
15.10.1937-31.12.1937 Hladůvka, Václav (plukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-31.12.1937 Pěší pluk 43
06.10.1920-31.12.1937 Pěší pluk 10

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/11-pesi-brigada-1919-1937-t74038#464506Verze : 9
MOD