Main Menu
User Menu

16. pěší brigáda [1920-1937]

16th Infantry Brigade

     
Název:
Name:
16. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
16. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
9. pěší brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1937
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-31.12.1937 8. divise
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-31.12.1937 Frýdek, velitelská budova /

Velitel:
Commander:
01.01.1920-DD.05.1920 Jiroušek, Antonín (plukovník pěchoty)
DD.05.1920-DD.01.1921 Bílý, Josef (plukovník pěchoty)
DD.01.1921-DD.11.1921 Itz, Julius (plukovník pěchoty)
DD.11.1921-16.12.1921 Bílý, Josef (plukovník pěchoty)
16.12.1921-DD.01.1922 Bílý, Josef (generál V. hodnostní třídy)
DD.01.1922-DD.02.1923 Mollinary, Eduard (generál V. hodnostní třídy)
DD.02.1923-DD.11.1923 Šidlík, Václav (plukovník pěchoty)
DD.11.1923-DD.09.1928 Chlebovský, Alois (plukovník pěchoty)
DD.09.1928-16.07.1929 Slunečko, František (plukovník pěchoty)
16.07.1929-DD.12.1930 Slunečko, František (brigádní generál)
DD.12.1930-31.03.1931 Melichar, František (plukovník pěchoty)
31.03.1931-DD.06.1933 Melichar, František (brigádní generál)
DD.06.1933-DD.09.1933 Brýdl, Václav (plukovník pěchoty)
DD.09.1933-DD.12.1933 Husárek, Karel (brigádní generál)
DD.12.1933-31.07.1934 Ingr, Sergej (plukovník generálního štábu)
31.07.1934-DD.12.1935 Ingr, Sergej (brigádní generál)
DD.12.1935-22.12.1936 Braun, Josef (plukovník generálního štábu)
22.12.1936-31.12.1937 Braun, Josef (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
03.03.1920-01.06.1920 Domobranecký prapor č. 1
01.10.1920-31.12.1937 Pěší pluk 8
09.10.1920-31.12.1937 Pěší pluk 40

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/16-pesi-brigada-1920-1937-t74033#531493Verze : 3
MOD