Main Menu
User Menu

1. horská brigáda [1920-1938]

1st Mountain Brigade

     
Název:
Name:
1. horská brigáda
Originální název:
Original Name:
1. horská brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1938
Nástupce:
Successor:
16. divise
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1920-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
15.09.1925-15.10.1935 Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
15.10.1935-01.01.1938 V. sbor
Dislokace:
Deployed:
01.04.1920-DD.MM.1933 Ružomberok, Kasárny Milana Rastislava Štefánika /
DD.MM.1933-01.01.1938 Ružomberok, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.04.1920-DD.04.1921 Rychtermoc, Robert (plukovník generálního štábu)
DD.04.1921-19.07.1923 Šindelář, Jan (plukovník pěchoty)
19.07.1923-DD.10.1923 Šindelář, Jan (generál V. hodnostní třídy)
DD.10.1923-15.09.1925 Prchala, Lev (plukovník generálního štábu)
15.09.1925-04.05.1928 Heřman, Karel (plukovník generálního štábu)
04.05.1928-DD.01.1930 Heřman, Karel (brigádní generál)
DD.01.1930-DD.08.1932 Luža, Vojtěch (brigádní generál)
DD.08.1932-DD.12.1933 Hrabčík, František (brigádní generál)
DD.12.1933-15.10.1935 Mézl, Ondřej (brigádní generál)
15.10.1935-01.09.1936 Birula, Jindřich (brigádní generál)
01.09.1936-DD.12.1937 Kálal, Bohuslav (brigádní generál)
DD.12.1937-01.01.1938 Marvan, František (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.04.1920-DD.10.1924 Slunský, Josef (major generálního štábu)
DD.10.1924-15.09.1925 Konečný, Jaroslav (major generálního štábu)
15.09.1925-DD.12.1926 Hájek, František (štábní kapitán generálního štábu)
DD.12.1926-DD.11.1929 Hájek, František (major generálního štábu)
DD.11.1929-DD.06.1933 Adamec, Antonín (major generálního štábu)
DD.06.1933-DD.09.1933 Adamec, Antonín (podplukovník generálního štábu)
DD.09.1933-15.10.1935 Koblitz, Vincenc (podplukovník generálního štábu)
15.10.1935-DD.07.1937 Duda, Petr (major generálního štábu)
DD.07.1937-01.01.1938 Duda, Petr (podplukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1920-31.12.1937 Horský pěší pluk 1
01.04.1920-31.12.1937 Horský pěší pluk 2
15.07.1920-01.01.1923 Horský dělostřelecký pluk 201
01.01.1923-31.12.1937 Dělostřelecký pluk 201

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/1-horska-brigada-1920-1938-t73987#347266Verze : 2
MOD