Main Menu
User Menu
Veliteľsko-štábne vozidlo Praga V3S JVR je určené na zhromažďovanie funkcionárov štábu, vykonávanie porád a vydávanie úloh. Zároveň je určené ako jedáleň veliacich funkcionárov, pričom vozidlo umožňuje dokončiť tepelnú úpravu jedál, uskladnenie jedál pre stanovený počet osôb a jeho ohrev. Vo vozidle je umiestnené jedálne nádobie - porcelán. V pracovisku môže súčasne pracovať skupina až 6 funkcionárov štábu, vybavenie vozidla umožňuej spojenie v miestnej a diaľkovej telefónnej sieti AUT a spojenie ZAS.


Vozidlo je tvorené skriňovou nadstavbou na podvozku Praga V3S.


Zdroj: archív autora


Pozn: AUT som zatiaľ dešifroval ako automatická telefónna sieť, ale čo je ZAS si nedokážem spomenúť....
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-JVR-t73953#262361Verze : 0
MOD
ZAS bylo Zvláštní Armádní Spojení (utajené - šifrované)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-JVR-t73953#262383Verze : 0
Vľavo P-V3S JVR, vpravo POROST, 16.07.2008, môj mobil....
CZK - Praga V3S JVR -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-JVR-t73953#262415Verze : 0
MOD
P-V3S JVR mierne spredu a zboku....
CZK - Praga V3S JVR -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-JVR-t73953#262416Verze : 0
MOD