Main Menu
User Menu

Velitelství 14. divise [1937-1938]

Headquarters of the 14th Division

     
Název:
Name:
Velitelství 14. divise
Originální název:
Original Name:
Velitelství 14. divise
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 126
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1937-20.09.1938 Velitelství III. sboru
20.09.1938-24.09.1938 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.10.1937-20.09.1938 Kroměříž, Staré kasárny /
20.09.1938-24.09.1938 Jihlava, ? /

Velitel:
Commander:
15.10.1937-24.09.1938 Zmek, Josef (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.10.1937-24.09.1938 Pavlíček, Josef (podplukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1937-31.12.1937 14. polní dělostřelecká brigáda
31.12.1937-24.09.1938 Pěší pluk 3
31.12.1937-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva 14. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, J. - Sluka, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-14-divise-1937-1938-t73927#587956Verze : 1
MOD