Main Menu
User Menu

Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko [1920-1921]

Land Artillery Command for Slovakia

     
Název:
Name:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
Originální název:
Original Name:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Zemský dělostřelecký inspektorát pro Slovensko
Datum zániku:
Disbanded:
27.10.1921
Nástupce:
Successor:
Velitelství dělostřelectva západoslovenské skupiny
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1920-27.10.1921 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Dislokace:
Deployed:
01.07.1920-27.10.1921 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
01.07.1920-22.12.1920 Cartier, Etienne-Jean (plukovník generálního štábu)
22.12.1920-27.10.1921 Pauk, Maximilian (plukovník generálního štábu)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1920-27.10.1921 Velitelství dělostřelectva 10. divise
01.06.1920-27.10.1921 Velitelství dělostřelectva 11. divise
01.06.1920-27.10.1921 Velitelství dělostřelectva 9. divise
15.07.1920-DD.09.1921 Lehký dělostřelecký pluk 52
15.07.1920-27.10.1921 Lehký dělostřelecký pluk 54
15.08.1921-27.10.1921 Hrubá dělostřelecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemskeho-delostrelectva-pro-Slovensko-1920-1921-t73921#389815Verze : 1
MOD