Main Menu
User Menu

Velitelství zemského dělostřelectva v Praze [1925-1938]

Land Artillery Command in Prague

     
Název:
Name:
Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
Originální název:
Original Name:
Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1925
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Čechy
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 102
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1925-24.09.1938 Zemské vojenské velitelství v Praze
Dislokace:
Deployed:
15.09.1925-24.09.1938 Praha, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
15.09.1925-16.12.1927 Antony, Jan (generál IV. hodnostní třídy)
16.12.1927-DD.02.1929 Antony, Jan (divisní generál)
DD.02.1929-31.07.1934 Přikryl, Vladimír (brigádní generál)
31.07.1934-24.09.1938 Přikryl, Vladimír (divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1925-15.10.1935 1. polní dělostřelecká brigáda
15.09.1925-01.10.1935 1. těžká dělostřelecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 2. polní dělostřelecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 3. polní dělostřelecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 4. polní dělostřelecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 5. polní dělostřelecká brigáda
15.09.1925-01.05.1936 Dělostřelecký pluk 151
01.10.1925-15.09.1933 Dělostřelecká balonová rota
15.09.1933-01.05.1936 Dělostřelecký pluk 154
15.09.1933-24.09.1938 Dělostřelecký pluk 331
01.10.1935-01.10.1937 Dělostřelecký pluk 301
01.10.1935-24.09.1938 Dělostřelecký pluk 303
01.10.1935-01.10.1937 Dělostřelecký pluk 305
15.10.1935-25.09.1938 Velitelství dělostřelectva I. sboru
15.10.1935-25.09.1938 Velitelství dělostřelectva II. sboru

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemskeho-delostrelectva-v-Praze-1925-1938-t73917#347547Verze : 3
MOD