Main Menu
User Menu

Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích [1925-1938]

Land Artillery Command in Košice

     
Název:
Name:
Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
Originální název:
Original Name:
Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1925
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 105
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1925-25.09.1938 Zemské vojenské velitelství v Košicích
Dislokace:
Deployed:
15.09.1925-25.09.1938 Košice, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
15.09.1925-01.11.1926 Vojta, Hugo (generál V. hodnostní třídy)
01.11.1926-01.01.1927 Fajfr, Jaroslav (generál V. hodnostní třídy)
01.01.1927-30.09.1927 Kořínek, Otakar (generál V. hodnostní třídy)
30.09.1927-16.12.1927 Vojta, Hugo (generál V. hodnostní třídy)
16.12.1927-30.09.1930 Vojta, Hugo (brigádní generál)
30.09.1930-15.10.1930 Hittl, Arnošt (brigádní generál)
15.10.1930-31.12.1934 Klein, Karel (brigádní generál)
31.12.1934-25.09.1938 Vedral, Josef (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1925-15.10.1935 11. polní dělostřelecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 12. polní dělostřelecká brigáda
15.10.1935-25.09.1938 Velitelství dělostřelectva VI. sboru

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Košicích
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemskeho-delostrelectva-v-Kosicich-1925-1938-t73915#413231Verze : 2
MOD