Main Menu
User Menu

Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě [1925-1938]

Land Artillery Command in Bratislava

     
Název:
Name:
Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
Originální název:
Original Name:
Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1925
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 104
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1925-25.09.1938 Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Dislokace:
Deployed:
15.09.1925-25.09.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
15.09.1925-16.12.1927 Koblic, Eduard (generál V. hodnostní třídy)
16.12.1927-31.03.1928 Koblic, Eduard (brigádní generál)
31.03.1928-30.09.1930 Hittl, Arnošt (brigádní generál)
30.09.1930-11.01.1934 Vojta, Hugo (brigádní generál)
11.01.1934-25.09.1938 Vojta, Hugo (divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1925-15.10.1935 10. polní dělostřelecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 9. polní dělostřelecká brigáda
15.09.1925-01.05.1936 Dělostřelecký pluk 153
15.10.1935-25.09.1938 Velitelství dělostřelectva V. sboru
15.10.1935-24.09.1938 Velitelství dělostřelectva VII. sboru

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemskeho-delostrelectva-v-Bratislave-1925-1938-t73914#413228Verze : 1
MOD