Main Menu
User Menu

Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko [1922-1925]

Land Engineer Command for Slovakia

     
Název:
Name:
Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
Originální název:
Original Name:
Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1922
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1925
Nástupce:
Successor:
Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1922-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Dislokace:
Deployed:
01.01.1922-15.09.1925 Bratislava, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
01.01.1922-29.12.1922 Bílek, Jan (plukovník generálního štábu)
29.12.1922-15.09.1925 Bílek, Jan (generál V. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1922-21.05.1924 Vodní prapor
01.01.1922-15.09.1925 Ženijní pluk 3
01.01.1922-15.09.1925 Ženijní pluk 4
21.05.1924-15.09.1925 Mostní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemskeho-zenijniho-vojska-pro-Slovensko-1922-1925-t73913#389816Verze : 1
MOD