Main Menu
User Menu

Velitelství zemského ženijního vojska pro Čechy [1922-1925]

Land Engineer Command for Bohemia

     
Název:
Name:
Velitelství zemského ženijního vojska pro Čechy
Originální název:
Original Name:
Velitelství zemského ženijního vojska pro Čechy
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1922
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1925
Nástupce:
Successor:
Velitelství zemského ženijního vojska v Praze
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1922-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Čechy
Dislokace:
Deployed:
01.01.1922-15.09.1925 Praha, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
01.01.1922-31.12.1924 Havel, František (plukovník ženijního vojska)
31.12.1924-15.09.1925 Havel, František (generál V. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1922-01.02.1922 Strojní a osvětlovací prapor
01.01.1922-15.09.1925 Ženijní pluk 1
01.01.1922-15.09.1925 Ženijní pluk 5
01.02.1922-15.09.1925 Strojní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Praze
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemskeho-zenijniho-vojska-pro-Cechy-1922-1925-t73911#389821Verze : 2
MOD