Main Menu
User Menu

Velitelství zemského ženijního vojska v Brně [1925-1936]

Land Engineer Command in Brno

     
Název:
Name:
Velitelství zemského ženijního vojska v Brně
Originální název:
Original Name:
Velitelství zemského ženijního vojska v Brně
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1925
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství zemského ženijního vojska pro Moravu a Slezsko
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1936
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1922-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství v Brně
Dislokace:
Deployed:
15.09.1925-30.09.1936 Brno, Budova zemského velitelství

Velitel:
Commander:
15.09.1925-DD.06.1927 Wanke, Edmund (plukovník generálního štábu)
00.06.1927-DD.10.1927 Hájek, Bedřich (plukovník ženijního vojska)
00.10.1927-DD.05.1928 Syrový, František (plukovník ženijního vojska)
00.05.1928-DD.09.1929 Gödöley, Josef (plukovník generálního štábu)
00.09.1929-DD.08.1932 Štěpánek, Karel (plukovník ženijního vojska)
00.08.1932-DD.09.1935 Novák, Jan (plukovník ženijního vojska)
00.09.1935-30.09.1936 Čermák, Jan (plukovník ženijního vojska)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1925-30.09.1936 Ženijní pluk 2

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Brně
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemskeho-zenijniho-vojska-v-Brne-1925-1936-t73910#389824Verze : 1
MOD