Main Menu
User Menu

Brigáda útočné vozby [1935-1937]

Armoured Brigade

     
Název:
Name:
Brigáda útočné vozby
Originální název:
Original Name:
Brigáda útočné vozby
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1935
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1937
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1935-01.10.1937 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
15.09.1935-01.10.1937 Milovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1935-05.03.1936 Pavlík, Antonín (plukovník pěchoty)
05.03.1936-01.10.1937 Pavlík, Antonín (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1935-01.10.1937 Pluk útočné vozby 2
15.09.1935-01.10.1937 Pluk útočné vozby 3
15.10.1935-01.10.1937 Pluk útočné vozby 1

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Brigada-utocne-vozby-1935-1937-t73659#412781Verze : 3
MOD