Main Menu
User Menu

Velitelství tankového vojska 1. oblasti [1945-1950]

Tank Command of the 1st Area

     
Název:
Name:
Velitelství tankového vojska 1. oblasti
Originální název:
Original Name:
Velitelství tankového vojska 1. oblasti
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
Velitelství tankového a mechanizovaného vojska 1. vojenského okruhu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1945-15.09.1950 Vojenská oblast 1
15.09.1945-15.08.1950 Velitelství tankového vojska hlavního štábu
15.08.1950-15.09.1950 Velitelství tankového a mechanizovaného vojska
Dislokace:
Deployed:
15.09.1945-15.09.1950 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1945-02.10.1945 Zeman, Antonín (Plukovník)
02.10.1945-01.12.1947 Zeman, Antonín (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.09.1945-22.10.1946 Gottwald, Konstantin (Major)
22.10.1946-DD.08.1948 Gottwald, Konstantin (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1945-01.10.1945 11. tanková brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 4528/T Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Vojenská oblast 1
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-tankoveho-vojska-1-oblasti-1945-1950-t73638#261530Verze : 1
MOD