Main Menu
User Menu

11. sikhský pluk [1922-1947]

11th Sikh Regiment


BRITSKÁ INDIA
11th SIKH REGIMENT
11. sikhský pluk
Datum vzniku
1922
Předchůdce
14. Ferozeporský sikhský pluk
15. Ludhianský sikhský pluk
45. Rattrayský sikhský pluk
36. sikhský pluk
47. sikhský pluk
35. sikhský pluk
Datum zániku
1947
Následovník
-
Nadřízené velitelství

Dislokace

Velitelé

Podřízené oddíly
1922-1947 - 1. sikhský prápor
1922-1947 - 2. sikhský prápor
1922-1947 - 3. sikhský prápor
1922-1947 - 4. sikhský prápor
1922-1942 - 5. sikhský prápor
1922-1947 - 10. sikhský prápor
1940-1945 - 6. sikhský prápor
1940-1947 - 7. sikhský prápor
1940-1945 - 8. sikhský prápor
1940-1945 - 9. sikhský prápor
1940-1945 - 25. sikhský prápor
Prameny

Literatura

URL : https://www.valka.cz/11-sikhsky-pluk-1922-1947-t73605#261359Verze : 0
MOD
Prečíslovanie jednotlivých sikhských plukov v roku 1922 do štruktúry 11. sikhského pluku:


14th Ferozepore Sikhs - 1st Battalion the Sikh Regiment ( 1 Sikh), 1/11 Sikh Regiment


15th Ludhiana Sikhs - 2nd Battalion the Sikh Regiment (2 Sikh), 2/11 Sikh Regiment


45th Rattray's Sikhs - 3rd Battalion the Sikh Regiment (3 Sikh), 3/11 Sikh Regiment


36th Sikhs - 4th Battalion the Sikh Regiment (4 Sikh), 4/11 Sikh Regiment


47th Sikhs - 5th Battalion the Sikh Regiment (5 Sikh), 5/11 Sikh Regiment


35th Sikhs - 10th Battalion the Sikh Regiment (10 Sikh), 10/11 Sikh Regiment10. prápor nebol bojová ale výcviková jednotka.


Po vypuknutí Druhej svetovej vojny sa sa pluk rozšíril o ďalšie novovytvorené prápory - 6., 7., 8., 9. a 25. sikhský prápor (6th, 7th, 8th, 9th, 25th Battalion).


Pluk nebol do bojov nasadený vcelku. 2., 3. a 4. prápor boli nasadené na Strednom východe, východnej Afrike a následne v Taliansku. 1. a 5. prápor boli nasadené v juhovýchodnej Ázii (5. - Malajzia, 1941, 1. - Barma, 1942). 5. prápor padol do zajatia počas obsadenia Singapúru japonskou armádou a v zajatí vstúpilo okolo 90% jeho príslušníkov do Indickej národnej armády (Indian National Army, INA).


Po skončení vojny boli rozpustené 6., 8., 9. a 25. prápor, 5. prápor z dôvodu zrady jeho príslušníkov nebol obnovený a jeho miesto v yostave zaujal 7. prápor.


11. sikhský pluk zanikol po vyhlásení nezávislosti Indie v roku 1947, pričom jeho prápory pôsobili naďalej ako samostatné.


Zdroj: www.bharat-rakshak.com
URL : https://www.valka.cz/11-sikhsky-pluk-1922-1947-t73605#261361Verze : 0
MOD