Main Menu
User Menu

Markovič, Ivan

     
Příjmení:
Surname:
Markovič
Jméno:
Given Name:
Ivan
Jméno v originále:
Original Name:
Ivan Markovič
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major v.z.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.06.1888 Myjava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.02.1944 Buchenwald /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
1920 - ministr národní obrany
1922-1925 - ministr unifikací
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.vuapraha.army.cz/, https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Markovi%C4%8D, 3xw-design.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Markovic-Ivan-t73544#260963Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Markovič
Jméno:
Given Name:
Ivan
Jméno v originále:
Original Name:
Ivan Markovič
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
16.07.1920-15.09.1920 Velitel : Ministerstvo národní obrany

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1992

Řád Tomáše Garrigue Masaryka, 1. třída
The Order of Thomas Garrigue Masaryk, 1st Class
in memoriam

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vuapraha.army.cz/, https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Markovi%C4%8D, 3xw-design.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Markovic-Ivan-t73544#583721Verze : 0
MOD
Narozen 3.6.1888 Myjava
Zemřel 16.2.1944 BuchenwaldVystudoval právnickou fakultu a do 1.svět. války vykonával advokátní praxi.


1909 šéfredaktor časopisu Prúdy


1914 narukoval v řadách 19. polního pluku na ruskou frontu


27.8.1914 u Lublinu přešel do ruského zajetí


1.10.1915 podal přihlášku do České družiny a začal se aktivně angažovat v agitaci slovenských zajatců do čs. legií


29.10.1917 přijat do řad čs. legií, žařazen do redakce Čechoslováka


1917 tajemníken České národní rady v Rusku


jaro 1918 převelen do Paříže, do pobočky Československé národní rady, půspbil jako šéfredaktor časopisů Československá samostatnost a La Nation Tchèque


podzim 1918 jako vojenský doprovod presidenta Masaryka se vrací zpět do vlasti


21.12.1918 demobilizován


1918 poslancen Národního shromáždění


1919 vstoupil do Čs. sociálně demokratické strany


od července do září 1920 ministr národní obrany


1921 - 1939 místopředseda Čs. obce legionářské


1922 - 1925 ministr unifikace ( sjednoceni právních záležitostí na územích čech a slovenska )


1924 - 1925 ministr školství a osvěty


1926 - 1929 advokátem v Bratislavě


1929 - 1939 poslancem parlamentu


1935 - 1939 místopředseda poslanecké sněmovny


1.9.1939 zatčen v Praze gestapem, vězněn na Pankráci, poté odvezen do KT v Dachau


zima 1943/1944 převezen již těžce nemocný do KT Buchenwald


16.2.1944 zemřel v KT Buchenwald


1992 vyznamenán in memoriam Řádem T.G.Masaryka I. stupně

Zdroj: https://www.vuapraha.army.cz/ , https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_Markovi%C4%8D , 3xw-design.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Markovic-Ivan-t73544#323090Verze : 0