Main Menu
User Menu


AN/BPS-11A
Typ / Type:
Prehľadový a navigačný rádiolokátor pre ponorky
Výrobca / Manufacturer:
Sperry Marine
Vyrábaný / Produce:

Odmer / Angle of Switch (°): 360°
360°
Námer / Elevation (°):
-
Rýchlosť otáčanie antény (ot/min) /
Speed of Antenne Rotation (rpm):
0-8
Impulzný výkon / Impulse Output (kW):
75-100
Príkon / Input Power (kW):

Frekvencia / Band:
X pásmo
Dosah (min/max) / Range (Min/Max):
0,1 - 79 nm (0,2 - 146 km)
Presnosť merania diaľky
/ Range Accuracy:
2% z diaľky
Presnosť merania azimutu
/ Bearing Accuracy:
0,25°
Ovládanie / Control:
automatické, manuálne
Poznámka / Note:
modernizovaný rádiolokátor AN/BPS-11
Použitie / Use:
SSBN - Benjamin Franklin
SSBN - LafayetteZdroj: archív autora, www.tpub.com
URL : https://www.valka.cz/AN-BPS-11A-t73525#260899Verze : 0
MOD
Rádiolokátor AN/BPS-11A je konvenčný rádiolokátor krátkeho dosahu. Jeho maximálny dosah je do 80 nm (cca 143 km). Ciele a ich azimuty zobrazujú na indikátore azimutu a diaľky AN/SPA-4A. Indikátor zobrazuje PPI, alebo mapu v polárnych súradniciach, pričom v strede obrazovky je pozícia ponorky.


Zdroj: www.tpub.com
AN/BPS-11A - Schéma rádiolokátora AN/BPS11A

Schéma rádiolokátora AN/BPS11A
URL : https://www.valka.cz/AN-BPS-11A-t73525#260980Verze : 0
MOD