Main Menu
User Menu

SSBN - Benjamin Franklin

Benjamin Franklin class

     
Název:
Name:
Benjamin Franklin
Originální název:
Original Name:
Benjamin Franklin
Kategorie:
Category:
raketonosná ponorka s nukleárním pohonem
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
SSBN-640 USS Benjamin Franklin
SSBN-641 USS Simon Bolivar
SSBN-642 USS Kamehameha
SSBN-643 USS George Bancroft
SSBN-644 USS Lewis and Clark
SSBN-645 USS James K. Polk
SSBN-654 USS George C. Marshall
SSBN-655 USS Henry L. Stimson
SSBN-656 USS George Washington Carver
SSBN-657 USS Francis Scott Key
SSBN-658 USS Mariano G. Vallejo
SSBN-659 USS Will Rogers
Posádka:
Crew:
150 1)
14 důstojníků / officiers & 15 poddůstojníků / NCO's & 121 námořníků / seamen
2x ("Zlatá" & "Modrá" / "Gold" & "Blue")
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
7366 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
-
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
8382 t
Délka:
Length:
129.54 m
Šířka:
Beam:
10.06 m
Ponor:
Draught:
9.60 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
1x tlakovodní jaderný reaktor S5W
2x parní turbína
Výkon:
Power:
11185.5 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
1
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- 2)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
37 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
46.3 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
- 4) km při rychlosti 37 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
- 4) km při rychlosti 46.3 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
457 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
16x vertikální silo
- 16x balistická řízená střela UGM-27C Polaris A-3, poté UGM-73A Poseidon C-3 a později UGM-96A Trident I C-4


4x torpédomet ráže 533 mm v přídi
- 12x torpédo Mk-14, Mk-16, Mk-37, Mk-45 ASTOR, Mk-48 anebo řízené střely UUM-44A SUBROC
Vybavení:
Equipment:
Radary
- přehledový-vyhledávací: AN/BPS-11A
- navigační: AN/BPS-15


Sonary
- aktivní: AN/BQS-4
- pasivní: AN/BQR-7
- pasivní vlečné pole: AN/BQR-15
- pasivní: AN/BQR-21


Ostatní
- satelitní komunikační terminál: AN/WSC-3
- systém řízení palby torpéd: Mk.113 Mod.9
- námořní inerciální navigační systém: SINS Mk.2 Mod.4
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) alternativní zdroj: 168


2) palivové tyče


4) neomezený
Zdroje:
Sources:
http://www.gdeb.com/ ; http://www.fas.org/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://navysite.de/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://www.hazegray.org/ ; http://www.military.cz/ ; dále z knižních publikací Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9) ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4) ; Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8) ; Moderní ponorky (ISBN 80-7180-291-3)
URL : https://www.valka.cz/SSBN-Benjamin-Franklin-t73524#260887Verze : 0
MOD

SSBN - BENJAMIN FRANKLINHistorie


Ponorky třídy Benjamin Franklin jsou sesterskými plavidly třídy Lafayette. Není možné plavidla obou tříd od sebe vizuálně rozlišit (ponorky jsou naprosto shodné). I přesto jsou ponorky od plavidla USS Benjamin Franklin brány jako samostatná třída. A to z důvodu provedení určitých změn ve vnitřním vybavení.

Původní záměr postavit 16 plavidel byl přehodnocen a posléze bylo postaveno pouze 12 ponorek. Zbylá 4 plavidla byla stornována (jejich stavba nebyla vůbec zahájena). Stejně jako třída Lafayette byla i třída Benjamin Franklin od počátku konstruována pro střely nové generace - UGM-73A Poseidon C-3. Avšak do služby vstupovaly se staršími střelami UGM-27A Polaris A-3 na palubě. Ty byly vyjmuty a nahrazeny původně zamýšlenými střelami Poseidon na počátku 70. let 20. století, ihned poté co rakety Poseidon mohly být operačně nasazeny. Několik plavidel - USS Benjamin Franklin, USS Simon Bolivar, USS George Bancroft, USS Henry L. Stimson, USS Francis Scott Key a USS Mariano G. Vallejo - bylo na přelomu 70. a 80. let přezbrojeno na moderní a výkonnější střely nové generace UGM-96A Trident I C-4.

S příchodem nové generace ponorek třídy Ohio byla plavidla třídy shledána jako zastaralá. S ohledem na odzbrojovací smlouvy bylo rozhodnuto třídu Benjamin Franklin nemodernizovat a vyřadit ji. Výjimkou byla 2 plavidla - USS Kamehameha a USS James K. Polk - pro ty nastal počátkem 90. let zlom, který změnil jejich roli v ponorkovém loďstvu U.S. Navy. Podobně jako u třídy George Washington a třídy Ethan Allen byly vyjmuty balistické střely a některé šachty zapečetěny. Na rozdíl od starších ponorek 2 výše uvedených tříd se plavidla mohla do určité míry srovnávat se staršími útočnými/stíhacími ponorkami. Avšak skutečným posláním ponorek nebylo stíhání nepřátelských plavidel, ale přeprava a vysazování speciálních jednotek diverzního učení (mohly nést až 70 příslušníků námořních komand US Navy SEAL). Přesto i ony byly po několika letech služby vyřazeny a poslány k sešrotování (recyklaci).

V 90. letech byl ze všech ponorek třídy Benjamin Franklin, kromě 2 výše zmíněných plavidel, vyjmut reaktor a byly sešrotovány.

Popis


Koncepčně je třída Benjamin Franklin přímým pokračovatelem třídy Lafayette s jedinou výraznou změnou. Tou je upravené strojní zařízení.

Trup je výrazně protáhlého kapkovitého tvaru. Jako většina ponorek nesoucích SLBM i tato třída má na vrchu trupu tzv. hrb. Ten je však na rozdíl od předcházejících tříd (viz. třída George Washington a třída Ethan Allen) málo výrazný a čelní přechod je plně zapuštěn do kapkovitého trupu. Zadní přechod na samotný trup ponorky je charakteristický mírným "zubem". Velitelská věž hydrodynamického kapkovitého průřezu je výrazná, nesoucí hloubková kormidla a vysoká (+/- 6-8 metrů). Na zádi plavidla jsou konvenční směrová kormidla ve tvaru +, s velkým vrchním svislým kormidlem.

Prostory pro posádku jsou plně klimatizovány a tvoří ji 143 příslušníků U.S. Navy (dle jiného zdroje až 168). Z toho je 13 důstojníků a zbylých 130 mužů tvoří řadoví námořníci a poddůstojníci. Pro každou ponorku existovaly ve skutečnosti 2 kompletní posádky, tzv. "Zlatá" a "Modrá". To umožňovalo maximální využití času ponorky a přitom mít neustále čerstvou posádku (ponorka zbytečně nekotví u břehu, zatímco posádka odpočívá). Tato koncepce se stala standardem a je využívána dodnes.

Pohon pod i na hladině zajišťuje tlakovodní jaderný reaktor s nuceným oběhem S5W (vyvinutý a vyráběný korporací Westinghouse) společně se 2 parními turbínami o celkovém výkonu 15.000 koňských sil (přibližně 11.185 kW). A zde spočívá onen vyřčený hlavní rozdíl oproti třídě Lafayette. Veškeré strojní zařízení je upraveno nebo nově instalováno, a to z důvodů maximálního utišení hluku, který ponorka emituje do svého okolí. Ponorka má jednu lodní hřídel (v ose plavidla) zakončenou lodním šroubem. Stejně jako třída Lafayette je i třída Benjamin Franklin vybavena pomocným dieselelektrickým agregátem, který za pomocí šnorchlu (dýchací trubice) může přes pomocný lodní šroub nouzově a krátkodobě ponorku pohánět.

Elektronické vybavení třídy Benjamin Franklin patrně nedoznalo výraznějších změn oproti třídě Lafayette. To zahrnuje hladinový-vyhledávací radar AN/BPS-11A a navigační radar AN/BPS-15. Ponorky mají též pestré sonarové vybavení skládající se z trupového aktivního-pasivního sonaru AN/BQS-4, z trupového pasivního pole AN/BQR-7 (se 3-mi 15 metrovými hydrofony), vlečného sonarového pole AN/BQR-15 a pasivního sonaru AN/BQR-21. Systém řízení palby torpéd je pravděpodobně stejný, jaký využíva třída Lafayette, a to Mk.113 Mod.9. Bojový operační systém nebyl zjištěn.

Ponorky využívají patrně taktéž stejné satelitní spojení AN/WSC-3 a ponorkový inerciální navigační systém SINS Mk.2 Mod.4 (Submarine / Ship Inercial Navigation Systems) Jako u každé jiné ponorky, je i tato třída vybavena periskopem.

Hlavní výzbrojí ponorek třídy Benjamin Franklin jsou balistické řízené střely mezikontinentálního doletu odpalované z ponorek (SLBM - Submarine / Sea-Launched Balistic Missile) a to UGM-73A Poseidon C-3. Ovšem na počátku služby byly prozatímně vybaveny střelami UGM-27C Polaris A-3, avšak jen přechodně. Za čas byly u 6-ti plavidel rakety UGM-73A Poseidon C-3 vyjmuty a ponorky byly přezbrojeny na mnohem modernějšími a výkonnějšími střelami UGM-96A Trident I C-4. Ke konci služby potkal 2 ponorky podobný osud jako některá plavidla třídy George Washington a Ethan Allen. Plavidla USS Kamehameha a USS James K. Polk byla překlasifikována a přestavěna na útočné/stíhací nukleární ponorky - SSN. Mezikontinentální balistické střely byly vyjmuty a část šachet zaplněna balastní zátěží.

Samozřejmostí je vybavení plavidel třídy Benjamin Franklin torpédomety. Ty jsou umístěny v přídi v počtu 4 kusů ve standardní ráži 533 mm. Zásoba byla 12 kusů torpéd Mk-14, Mk-16 nebo Mk-37 nebo Mk-45 ASTOR (torpédo s nukleární hlavicí) nebo Mk-48 (popřípadě jejich kombinace). Pravděpodobně však byly ve výzbroji i protiponorkové řízené střely UUM-44A SUBROC. Není známo zda plavidla nesla protilodní nebo protizemní řízené střely (vyjma výše uvedených střel SLBM). Mohla však nosit a i klást miny (jako většina ponorek).

Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - https://www.gdeb.com/ ; https://www.fas.org/ ; https://www.wikipedia.org/ ; https://navysite.de/ ; https://www.globalsecurity.org/ ; https://www.hazegray.org/ ; https://www.military.cz/ ; https://www.ssbn640.com/ ; dále z knižních publikací Jane′s Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9) ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4) ; Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8) ; Moderní ponorky (ISBN 80-7180-291-3)
URL : https://www.valka.cz/SSBN-Benjamin-Franklin-t73524#260889Verze : 2
MOD
Plavidla třídy Benjamin Franklin


zdroj: viz výše
URL : https://www.valka.cz/SSBN-Benjamin-Franklin-t73524#260890Verze : 0
MOD