Main Menu
User Menu

Brunovský, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Brunovský
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Vít Brunovský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.02.1922 Untersiebenbrunn /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.08.2010 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 2. československej partizánskej brigády (1944-1945)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.mosr.sk
slimo
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Brunovsky-Jozef-t73491#410409Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Brunovský
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Vít Brunovský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
31.08.1944 podporučík v zálohe
01.07.1945 poručík v zálohe
01.01.1946 nadporučík v zálohe
01.01.1948 kapitán v zálohe
06.01.1950 deklasovaný
DD.MM.1964 rehabilitovaný
01.05.1990 generálmajor vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:

01.10.1942-DD.06.1943 prezenčná služba, Peší pluk 1
20.06.1943-DD.10.1943 východný front
30.10.1943-DD.MM.RRRR vyhlásený za zbeha, v zajatí Červenej armády
DD.12.1943-14.09.1944 zástupca veliteľa roty zvláštnych úloh, československé vojenské jednotky
06.10.1944-14.10.1944 náčelník štábu 2. československej partizánskej brigády
14.10.1944-DD.MM.1945 veliteľ 2. československej partizánskej brigády
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1948

Řád bratrství a jednoty 2. třídy (se stříbrným věncem)
Order of Brotherhood and Unity 2nd Class (with Silver Wreath)
Orden bratstva i jedinstva sa srebrnim vencem
-

DD.MM.1965

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1991

Řád Milana Rastislava Štefánika, 3. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 3rd Class
-

01.09.2004

Řád Ľudovíta Štúra I. třídy
Order of Ludovit Stur 1st Class
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
-

DD.MM.2005

Čestný pamětní odznak k 60. výročí ukončení 2. světové války
Honorable Commemorative Badge of 60th anniversary of the end of the Second World World War II
-

DD.MM.2008

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
-

DD.MM.RRRR

Medaile Partyzánu Vlastenecké války - 1. stupeň
Partisan Medal 1st class
Медаль Партизану Отечественной войны I степени
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
slimo, buko1
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Brunovsky-Jozef-t73491#463835Verze : 1
MOD
ďalšia fotografia:
URL : https://www.valka.cz/Brunovsky-Jozef-t73491#470473Verze : 1
MOD
Generálmajor Brunovský Jozef


19.03.1942 - odvedený,
01.10.1942 - nastúpil do pešieho pluku 1,
20.06.1943 - odchádza na východný front,
30.10.1943 - prehlásený za zbeha, zajatý čevenov armádou,internovaný v zajateckom tábore č. 82 Usmaň,
17.01.1944 - vstúpil do československej armády v Jefremove,
december 1943 - 14.09.1944 - zástupca veliteľa roty a veliteľ mínerskej skupiny,
Absovoval partizánsky kurz vo Sviatošíne,
01.02.1944 - povýšený na slobodníka,
15.02.1944 - povýšený na desiatníka,
15.03.1944 - povýšený na čatára,
31.08.1944 - povýšený na podporučíka,
15.-16.09.1944 - vysadený pri Žabokrekoch výsadok Stalin II. - funkcia náčelník štábu skupiny,
28.09.1944 - prechod cez Váh pri Krivosude-Bodovke, Ivanovciach,
02.10.1944 - skupina sa spojila s partizánskou skupinou Miloša Uhra,
06.10.1944 - vzniká 2. československá partizánska brigáda J. V. Stalina, spojením miestných partizánskych skupín,
09.10.1944 - vznik brigády potvrdil Ukrajinský štáb partizánskeho hnutia, stáva sa náčelníkom štábu brigády, Štáb sídli v obci Hlavina pod Javorinov,
11-12.10.1944 - partizáni pod velením Miloša Uhra prepadli nemeckú jednotku v Starej Turej,
13.10.1944 - pri prieskume možnosti na prechod cez Moravu smrteľne zranený veliteľ I. D. Dibrov,
14.10.1944 - veliteľom brigády sa stáva Brunovský a náčelníkom štábu Grigorij Lošakov,
po 20.10.1944 - brigáda opúšťa Javorinu a presúva sa k Púchovu a Žiline,
28.11.1944 - štáb sa pokúsil spojiť rozptýlene skupiny brigády,
Pôsobil v jednotlivých oddieloch na západnom Slovensku,
07.04.1945 - riadil akcie na pomoc pri oslobodení Stúpavy a Pajštúna,
Po oslobodení pracoval na ministerstve obrany,
01.07.1945 - povýšený na poručíka, neskôr počas februára 1948 dodatočne upravené k termínu 01.10.1944,
01.01.1946 - príslušník 8. roty pešieho pluku 23, a povýšený na nadporučíka,
1946 - neskôr demobilizovaný,
01.01.1948 - povýšený na kapitána,
február 1948 - z politických dôvodov zbavený funkcie národný spravca vo firme Piesch v Pezinku,
06.01.1950 - odňatá vojenská hodnosť,
30.11.1950 - premiestnený k PTP,
1952 - zaistený spolu s bratom za protištátnu činnosť,
07.07.1958 - podmienečne prepustený z väzenia,
1964 - rehabilitovaný,
1967 - riaditeľ Štátne lesy - stavebný závod Bratislava,
1989 - povýšený na generálmajora,
90-té roky - predseda Ústredného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.


Vyznamenania:
Československý vojnový kríž 1939, Rad Slovenského národného povstania I. trieda,
Československá medaila Za chrabrosť pred nepriateľom,
Za zásluhy I. trieda, Partizán veľkej vlasteneckej vojny I. trieda,
Medal Za pobedu nad Germanijej,
Juhoslovanské vyzanemenanie Za bratrstvo a spojenie slavianstva II. trieda,Zdroj : VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/Brunovsky-Jozef-t73491#260686Verze : 0
1955 vězněn v Leopoldově


1991 udělen Řád Milana Rastislava Štefánika III. třídy


1.9.2004 udělen Řád Ľudovíta Štúra I.třídy


Dle Cibulkových seznamů důvěrník StB, ev. č. 25661, krycí jméno LOVEC nasazený na Alexandra Dubčeka


Zdroj:
www.svedomi.cz
cs.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
https://www.cibulka.com/stblist/spy.htm
https://www.szcpv.szm.sk/sr1.html
https://www.tomst.szm.sk/041009.htm

https://www.jpm.sk/CB/barety_54.pdfFotografie z besedy na KVV ( klub vysadkových veteránů ) Bratislava 27.9.2005
URL : https://www.valka.cz/Brunovsky-Jozef-t73491#313990Verze : 0