Main Menu
User Menu
Reklama

SSBN - Ethan Allen

Ethan Allen class

     
Název:
Name:
Ethan Allen
Originální název:
Original Name:
Ethan Allen
Kategorie:
Category:
raketonosná ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
USS Ethan Allen (SSBN-608)
USS Sam Houston (SSBN-609)
USS Thomas A. Edison (SSBN-610)
USS John Marshall (SSBN-611)
USS Thomas Jefferson (SSBN-618)
Posádka:
Crew:
140
12 důstojníků / officiers & a 128 poddůstojníků a námořníků / NCO's and seamen
2x ("Zlatá" & "Modrá" / "Gold" & "Blue")
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
? t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
- t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
8027 t
Délka:
Length:
125.07 m
Šířka:
Beam:
10.08 m
Ponor:
Draught:
9.09 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
1x tlakovodní jaderný reaktor S5W
2x parní turbína
Výkon:
Power:
11185.5 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
1
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- 1) t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
27.8 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
37 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
- 3) km při rychlosti 27.8 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
- 3) km při rychlosti 37 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
? m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
16x vertikální silo
- 16x strategická balistická řízená střela UGM-27A Polaris A-1, poté UGM-27B Polaris A-2 a později UGM-27C Polaris A-3


4x torpédomet ráže 533 mm v přídi
- ?x torpédo Mk-16
Vybavení:
Equipment:
Sonary
- aktivní-pasivní: AN/BQS-4
- aktivní navigační: AN/BQR-19
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) palivové tyče


3) neomezený
Zdroje:
Sources:
http://www.gdeb.com/ ; http://www.fas.org/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://navysite.de/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://www.hazegray.org/ ; http://www.military.cz/ ; dále z knižních publikací Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9) ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4) ; Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8) ; Moderní ponorky (ISBN 80-7180-291-3)
URL : https://www.valka.cz/SSBN-Ethan-Allen-t73476#260648Verze : 0
MOD

SSBN - ETHAN ALLEN
Historie


Ponorky třídy Ethan Allen jsou svého druhu sesterskými plavidly třídy George Washington. Už na první pohled jsou mezi těmito dvěma třídami vidět společné znaky a podobnost. V U.S. Navy po zkušenostech získaných se stavbou první "pravé" SSBN - USS George Washington - a posléze s provozem celé třídy George Washington bylo přistoupeno ke konstrukci zdokonalené třídy nukleárně poháněných ponorek schopných nést a odpalovat balistické střely. Tou se stala právě 5členná třída SSBN - Ethan Allen, která však byla už od počátku vyvíjena jako samostatná třída (nebyly konvertovány již existující trupy jako v případě třídy George Washington).


První významnou konverzi začala plavidla podstupovat hned po svém zařazení do služby v první polovině 60. let 20. století. Jednalo se o výměnu střel Polaris A-1 za modernější střely Polaris A-2 s větším doletem (je možné, že některé ponorky už byly přímo vybaveny raketami modifikace A-2 při samotné stavbě). Další významná modernizace, proběhnuvší v 70. letech 20. století, se opět týkala přezbrojení ponorek, tentokrát na výkonnější verzi raket Polaris A-3. V 80. letech, kdy již bylo zřejmé fyzické stáří ponorek a nízká technologická úroveň střel Polaris oproti modernějším a výkonnějším střelám Poseidon C-3, se uvažovalo, že by mohly podstoupit konverzi, aby mohly tyto moderní střely nosit, avšak přestavba se ukázala stejně jako v případě třídy George Washington nákladná a nerentabilní. Zásadní zlom pro ponorky nastal s rozhodnutím upravit ponorky třídy Ethan Allen na stíhací třídu (stejně jako u SSBN - George Washington). Všem 5 plavidlům - USS Ethan Allen, USS Sam Houston, USS Thomas A. Edison, USS John Marshall a USS Thomas Jefferson - byly vyjmuty střely Polaris a šachty zality betonem. Ale stejně jako v případě třídy George Washington se plavidla nemohla bez odpovídajícího vybavení rovnat tehdejší třídám (80. léta 20. století) útočných/stíhacích ponorek, a proto byla již o pár let později vyřazena.


V průběhu přelomu 80. a 90. let byl ze všech plavidel třídy Ethan Allen vyjmut reaktor a byly sešrotovány.


Popis


Třída Ethan Allen využívá koncept a technologické inovace, které byly použity u třídy George Washington. Na rozdíl od ní je však od počátku konstruována jako třída SSBN (na rozdíl od SSBN - George Washington, která má své kořeny v SSN - Skipjack).


Trup je kapkovitého mírně protáhlého tvaru s hrbem na vrchu trupu, který má však čistčí přechody na samotný trup ponorky. Velitelská věž je i zde vysoká (+/- 7 metrů) s hydrodynamickým kapkovitým průřezem. Na věži jsou umístěna hloubková kormidla. Na zádi plavidla jsou konvenční směrová kormidla ve tvaru + (jsou zvětšena oproti ponorkám třídy George Washington).


Prostory pro posádku jsou plně klimatizovány a tvoří ji také 140 příslušníků U.S. Navy (dle jiného zdroje pouze 112). Z toho je 12 důstojníků a zbylých 128 mužů tvoří řadoví námořníci. Pro každou ponorku existovaly ve skutečnosti 2 kompletní posádky, tzv. "Zlatá" a "Modrá". To umožňovalo maximální využití času ponorky a přitom mít neustále čerstvou posádku (ponorka zbytečně nekotví u břehu, zatímco posádka odpočívá). Tato koncepce se stala standardem a je využívána dodnes. Běžná doba hlídky se pohybovala okolo 2 měsíců (70 dnů).


Pohon pod i na hladině zajišťuje tlakovodní jaderný reaktor s nuceným oběhem S5W (vyvinutý a vyráběný korporací Westinghouse) společně se 2 parními turbínami o celkovém výkonu 15 000 koňských sil (přibližně 11 185 kW). Ponorka má jednu lodní hřídel (v ose plavidla) zakončenou lodním šroubem.


Elektronické vybavení této třídy je stejné jako u třídy George Washington. Disponují zatím nezjištěným hladinovým-vyhledávacím radarem, dále pak trupovým sonarem AN/BQS-4 (pracují v režimech aktivním-pasivní), a později byly velmi pravděpodobně i ony vybaveny i navigačním sonarem AN/BQR-19 (pracujícím v aktivním režimu). Systém řízení palby a bojový operační systém nebyl dosud zjištěn. Jako u každé jiné ponorky je i tato třída vybavena periskopem (y).


Hlavní výzbrojí ponorek třídy Ethan Allen jsou balistické řízené střely mezikontinentálního doletu odpalované z ponorek (SLBM - Submarine / Sea-Launched Balistic Missile), UGM-27A Polaris A-1, počátkem 60. let zaměněných za UGM-27B Polaris A-2 a nakonec přezbrojených na UGM-27C Polaris A-3. Ty jsou umístěny v 16 samostatných vertikálních silech za věží (ve směru plavby) Střely se nachází v části, kde je situován výše zmíněný hrb. Stejně jako SSBN - George Washington i lodi třídy Ethan Allen byly po téměř 20 letech služby překlasifikovány na útočné / stíhací nukleární ponorky - SSN. Střely Polaris byly vyjmuty a šachty zaplněny balastní zátěží.


Jako každá z moderních válečných ponorek té doby, byla i tato třída vybavena torpédomety. Ty byly umístěny v přídi v počtu 4 kusů ve standardní ráži 533 mm. Zásoba torpéd byla pravděpodobně nízká a stejně tak chyběl i výkonný (ale rozměrný) sonar. Plavidla nemohla a ani nenesla protilodní, protiponorkové nebo protizemní řízené střely (vyjma výše uvedených střel Polaris). Pravděpodobně však mohla nosit i klást miny.Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - https://www.gdeb.com/ ; https://www.fas.org/ ; https://www.wikipedia.org/ ; https://navysite.de/ ; https://www.globalsecurity.org/ ; https://www.hazegray.org/ ; https://www.military.cz/ ; dále z knižních publikací Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9) ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4) ; Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8) ; Moderní ponorky (ISBN 80-7180-291-3)
URL : https://www.valka.cz/SSBN-Ethan-Allen-t73476#260650Verze : 3
MOD
Ponorky třídy Ethan Allen
URL : https://www.valka.cz/SSBN-Ethan-Allen-t73476#260651Verze : 0
MOD