Main Menu
User Menu

SSBN - George Washington

George Washington class

     
Název:
Name:
George Washington
Originální název:
Original Name:
George Washington
Kategorie:
Category:
raketonosná ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
USS George Washington (SSBN-598)
USS Patrick Henry (SSBN-599)
USS Theodore Roosevelt (SSBN-600)
USS Robert E. Lee (SSBN-601)
USS Abraham Lincoln (SSBN-602)
Posádka:
Crew:
140 1)
12 důstojníků / officiers & a 128 poddůstojníků a námořníků / NCO's and seamen
2x ("Zlatá" & "Modrá" / "Gold" & "Blue")
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
6055 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
- t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
6817 t
Délka:
Length:
116.28 m
Šířka:
Beam:
10.06 m
Ponor:
Draught:
8.84 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
1x tlakovodní jaderný reaktor S5W
2x parní turbína
Výkon:
Power:
11185.5 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
1
Zásoba paliva:
Fuel Load:
- 2) t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
37 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
46.3 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
- 4) km při rychlosti 37 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
- 4) km při rychlosti 46.3 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
213 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
16x vertikální silo
- 16x strategická balistická řízená střela UGM-27A Polaris A-1 a později UGM-27C Polaris A-3


6x torpédomet ráže 533 mm v přídi
- ?x torpédo Mk-16
Vybavení:
Equipment:
Sonary
- aktivní-pasivní: AN/BQS-4
- aktivní navigační: AN/BQR-19
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) alternativní zdroj: 112


2) palivové tyče


4) neomezený
Zdroje:
Sources:
http://www.gdeb.com/ ; http://www.fas.org/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://navysite.de/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://www.hazegray.org/ ; http://www.military.cz/ ; dále z knižních publikací Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9) ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4) ; Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8) ; Moderní ponorky (ISBN 80-7180-291-3)
URL : https://www.valka.cz/SSBN-George-Washington-t73469#260638Verze : 0
MOD

SSBN - GEORGE WASHINGTONHistorie


Ponorky třídy George Washington znamenaly menší revoluci a to jak v americké námořnictvu (U.S. Navy), tak v celosvětovém měřítku. Jednalo se o první nukleárně poháněná plavidla, která nesla a mohla odpalovat mezikontinentální balistické řízené střely a to pod hladinou - první plnokrevné SSBN na světě. Z jejich paluby, konkrétně z plavidla USS George Washington (SSBN-598), byla poprvé v historii vypuštěna strategická balistická raketa zpoza vodní hladiny (1960). Tímto tato třída získala světový primát. Do té doby byly Spojené státy odkázány na bombardéry a řízené střely, které představovaly hlavní prvek jaderného odstrašení.

Námořnictvo mělo sice k dispozici několik ponorek nesoucích letounové řízené střely RGM-6 Regulus (třídy Tunny, Cusk, Grayback a Halibut), avšak ty se musely před odpálením střel vynořit a střelu připravit. Krom těchto nevýhod byl jejich dostřel (střel Regulus 1) jen asi 500 mil. Stejně tak tehdejší sovětské námořnictvo řešilo podobné problémy. Přestože ponorky Projekt 629 a Projekt 658 mohly odpalovat balistické řízené střely, musely se také vynořit a podniknou kroky nezbytné k samotnému odpálení. A U.S. Navy si uvědomovalo, že jakýkoli čas, který by ponorka strávila na hladině, by byl v případě války smrtící. A právě takto vznikl návrh na skrytého odpálení střel z mořských hlubin (popř. z hlubin oceánu).

Vlastní stavba třídy George Washington byla překvapivě zahájena stavbou 3. plavidla třídy Skipjack - ponorkou USS Scorpion (stavbu obou tříd zajišťovala společnost General Dynamics Electric Boat). Bylo rozhodnuto do trupu za věž vložit další sekci a tím ponorku prodloužit (pozn. aut.: jméno Scorpion bylo odňato a později dáno jiné ponorce třídy Skipjack). Tím vznikl dostatečně velký úsek na umístění sil s raketami a příslušenstvím. Z důvodů rozměrů odpalovacích šachet vznikly na "zádech" ponorek této třídy jakési hrby. Postupně byla objednána další 4 plavidla, která se z důvodů kapacity stavěla v jiných loděnicích.

První významnou modernizací prošla plavidla ve druhé polovině 60. let 20. století. Její důležitost spočívala v nahrazení stávajících střel Polaris A-1 výkonnějšími střelami Polaris A-3. Další zásadní zlom nastal na počátku 80. let, kdy bylo rozhodnuto, že modernizace plavidel, která by jim umožnila nést a odpalovat modernější a výkonnější střely Poseidon by byla velmi nákladná a nerentabilní (uvažovalo se i o zástavbě řízených střel s plochou dráhou letu, viz. třída SSGN Ohio, ale návrh nebyl realizován).

Proto se přikročilo k úpravě zastaralých nosičů na stíhací třídu. Třem plavidlům, konkrétně USS George Washington, USS Patrick Henry a USS Robert E. Lee (zbylá dvě plavidla byla vyřazena), byly vyjmuty střely Polaris a šachty vyplněny balastní zátěží. Avšak plavidla se krom své tichosti nemohla rovnat tehdejší třídám čistě stíhacích ponorek a proto byla za pár let vyřazena.

V průběhu přelomu 80. a 90. let byl ze všech plavidel třídy George Washington vyjmut reaktor a první nukleárně poháněné ponorky s řízenými balistickými střelami na palubě, schopnými je odpalovat zpod vodní hladiny, byly sešrotovány.

Popis


Třída Gerge Washington vychází z třídy útočných jaderných ponorek třídy Skipjack. Oproti nim má ovšem vložen nový úsek v délce téměř 40 metrů (130 ft). Tím byla umožněna zástavba vertikálních sil pro balistické střely.

Jak již bylo napsáno, trup je odvozenou z ponorek třídy Skipjack a je kapkovitého mírně protáhlého tvaru s hrbem na vrchu trupu. Velitelská věž je poměrně vysoká (přibližně 7 metrů) s hydrodynamickým kapkovitým průřezem. Na věži jsou umístěna hloubková kormidla. Na zádi plavidla jsou konvenční směrová kormidla ve tvaru +.

Prostory pro posádku jsou plně klimatizovány a tvoří ji celkem 140 příslušníků U.S. Navy (dle jiného zdroje pouze 112). Z toho je 12 důstojníků a zbylých 128 mužů tvoří řadoví námořníci. Pro každou ponorku existovaly ve skutečnosti 2 kompletní posádky, tzv. "Zlatá" a "Modrá". To umožňovalo maximalní využití času ponorky a přitom mít neustále čerstvou posádku (ponorka zbytečně nekotví u břehu, zatímco posádka odpočívá). Tato koncepce se stala standardem a je využívána dodnes. Běžná doba hlídky se pohybovala okolo 2 měsíců (70 dnů).

Pohon pod i na hladině zajišťuje tlakovodní jaderný reaktor s nuceným oběhem S5W (vyvinutý a vyráběný korporací Westinghouse) společně se 2 parními turbínami o celkovém výkonu 15.000 koňských sil (přibližně 11.185 kW). Ponorka má jednu lodní hřídel (v ose plavidla) zakončenou lodním šroubem. Přestože do jisté míry kopírovaly design třídy Skipjack, byla třída George Washington tišší avšak pomalejší. Ponorka je vybavena zatím nezjištěným hladinovým-vyhledávacím radarem, dále pak trupovým sonarem AN/BQS-4 (pracují v režimech aktivním-pasivní), a později byly vybaveny i navigačním sonarem AN/BQR-19 (pracujíc v aktivním režimu). Systém řízení palby a bojový operační systém nebyl dosud zjištěn. Jako u každé jiné ponorky, je i tato třída vybavena periskopem (y).

Hlavní výzbrojí ponorek třídy George Washington jsou balistické řízené střely mezikontinentálního doletu odpalované z ponorek (SLBM - Submarine / Sea-Launched Balistic Missile), UGM-27A Polaris A-1 a později UGM-27C Polaris A-3. Ty jsou umístěny v 16-ti samostatných vertikálních silech a situovány jsou v části, kde se nachází výše zmíněný hrb (v prostoru za věží). Po téměř 20 letech služby byly 3 z 5 ponorek překlasifikovány na útočné / stíhací nukleární ponorky - SSN. Střely Polaris byly vyjmuty a šachty zality betonem.

Tato třída je taktéž vyzbrojena torpédomety. Ty jsou umístěny na přídi v počtu 6 kusů ve standardní ráži 533 mm. Avšak zásoba torpéd byla velmi malá (v pozdější době, po překlasifikování na SSN výrazně zaostávala) a chyběl výkonný (ale rozměrný) sonar. Plavidla nemohla a ani nenesla protilodní, protiponorkové nebo protizemní řízené střely (vyjma výše uvedených střel Polaris). Pravděpodobně však mohla nosit a i klást miny.

Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek a z knižních publikací:
https://www.gdeb.com/; https://www.fas.org/ ; https://www.wikipedia.org/; https://navysite.de/ ; https://www.globalsecurity.org/; https://www.hazegray.org/; https://www.military.cz/
Jane's Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9)
Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4)
Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4)
Ponorky současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8)
Moderní ponorky (ISBN 80-7180-291-3)
URL : https://www.valka.cz/SSBN-George-Washington-t73469#260640Verze : 3
MOD
Ponorky třídy George Washington
URL : https://www.valka.cz/SSBN-George-Washington-t73469#260641Verze : 0
MOD