Main Menu
User Menu

Křitek, Karl

Karl Křitek

     
Příjmení:
Surname:
Křitek
Jméno:
Given Name:
Karl
Jméno v originále:
Original Name:
Karl Křitek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.10.1861 Split /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.09.1928 Vídeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ 3. armády.
Veliteľ 7. armády.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.austro-hungarian-army.co.uk/go.htm
URL : https://www.valka.cz/Kritek-Karl-t73458#492984Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Křitek
Jméno:
Given Name:
Karl
Jméno v originále:
Original Name:
Karl Křitek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1879 poručík
DD.MM.1884 nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
01.11.1900 plukovník
01.11.1906 generálmajor
01.11.1910 polní podmaršál
01.11.1914 generál pěchoty
15.05.1917 generálplukovník
14.01.1921 generál II. hodnostní třídy ve výslužbě
16.12.1927 armádní generál ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1914-DD.01.1917 Velitel : 17. sbor
DD.01.1917-DD.07.1917 Velitel : 10. sbor
DD.07.1917-12.01.1918 Velitel : 3. armáda
16.01.1918-15.04.1918 Velitel : 7. armáda

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1904

Vojenský služební odznak III. třída pro důstojníky
Long Service Cross 3rd Class for Officers
Militärdienstzeichen III. Kl. für Offiziere
-

DD.MM.1904

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1912

Řád Leopolda rytíř
Order of Leopold Knight
Leopold-Orden Ritter
-

DD.MM.1913

Řád Za vojenské zásluhy 1. třídy
Order of Military Merit 1st Class
Орден За военна заслуга
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.1913 -

Vojenský záslužný řád - 1. třída
Military Merit Order - 1st Class
Militär -Verdienstorden - I Klasse
-

DD.MM.1914

Vojenský služební odznak II. třída pro důstojníky
Long Service Cross 2nd Class for Officers
Militärdienstzeichen II. Kl. für Offiziere
-

DD.MM.1914

Řád Leopolda komandér
Order of Leopold Commander
Leopold-Orden kommandeur
-

DD.MM.1915

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.1915

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 1. třída s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration 1st Class with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz I. Klasse mit Kriegs-Dekoration
-

DD.MM.1915

Řád železné koruny 1. třídy - velkokříž
Order of Iron Crown 1st Class - Grandcross
Orden der Eisernen Krone I. Klasse - Großkreuz
-

DD.MM.1916

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.1917

Vojenský záslužný kříž 1. třída
Military Merit Cross 1st Class
Militärverdienstkreuz I. Klasse
-

DD.MM.1917

Řád Leopolda velkokříž
Order of Leopold Grandcross
Leopold-Orden Großkreuz
-

DD.MM.1918

Řád červené orlice 1. třída hvězda s meči
Order of Red Eagle 1st Class Star with Swords
Roter Adler Orden 1. Klasse Stern mit Schwerten
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.1918

Vojenský záslužný řád - 1. třída s meči
Military Merit Order - 1st Class with Swords
Militär -Verdienstorden - I Klasse mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Vojenský služební odznak 1. třída pro důstojníky
Long Service Cross Long Service Cross 1st Class for Officers
Militärdienstzeichen I. Kl. für Offiziere
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.austro-hungarian-army.co.uk/go.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karl_K%C5%99itek
URL : https://www.valka.cz/Kritek-Karl-t73458#492985Verze : 2
MOD
Karel Křitek (1861-1928)

generál II. hodnostní třídy ve výslužbě (14. leden 1921)
armádní generál ve výslužbě (16. prosinec 1927)

Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Důchodové listy vojenských osob
Vojenský ústřední archív Praha, fond Přihlášky do československého vojska


Literatura:
Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita - biografie. Armádní generálové. Praha, HÚ AČR 1995.
URL : https://www.valka.cz/Kritek-Karl-t73458#218029Verze : 1
MOD

GENERALITA CÍSAŘSTVÍ RAKOUSKÉ - KRÁLOVSTVÍ UHERSKÉ [1867-1918]
Příjmení KŘITEK
Jméno Karl
Narozen 24.10.1861 (Spalato)
Zemřel 03.09.1928 (Wien)
Generálské hodnosti 23.11.1906 generálmajor
09.11.1910 polní podmaršál
04.10.1914 generál pěchoty
16.05.1917 generálplukovník
Zastávané vyšší funkce 11.1906-11.1910 velitel 20. pěší brigády
11.1910-07.1914 velitel 49. divize
07.1914-08.1914 posádkový velitel ve Vídni
08.1914-09.1914 velitel 26. zeměbranecké pěší divize
09.1914-02.1917 velitel XVII. sboru [1914-1918]
02.1917-07.1917 velitel X. sboru [1914-1918]
07.1917-01.1918 velitel 3. armády [1914-1918]
01.1918-04.1918 velitel 7. armády [1915-1918]
Literatura Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita. Biografie. Armádní generálové 1918-1938. Praha, HÚ AČR 1995.
Odkaz na životopis
Poznámka
URL : https://www.valka.cz/Kritek-Karl-t73458#260610Verze : 0
MOD