Main Menu
User Menu

Balonový oddíl [1920-1924]

Balloon Battalion

     
Název:
Name
Balonový oddíl
Originální název:
Original Name:
Balonový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.08.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.08.1924
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.08.1920-06.09.1920 Velitelství vojenského letectví pro Moravu a Slezsko
06.09.1920-15.08.1924 Letecký pluk 2
Dislokace:
Deployed:
10.08.1920-15.08.1924 Olomouc, letiště /

Velitel:
Commander:
10.08.1920-25.12.1922 Churý, Kazimír (major vzduchoplavectva)
25.12.1922-23.11.1923 Churý, Kazimír (podplukovník vzduchoplavectva)
23.11.1923-15.08.1924 Churý, Kazimír (podplukovník dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.08.1920-15.08.1924 Balonová rota 2
01.01.1921-15.08.1924 Balonová rota 1
01.01.1921-15.08.1924 Balonová rota 3

Ručně vyplněné položky:
10.08.1920-15.08.1924 Balonový park
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv, fond Letecký pluk 2
URL : https://www.valka.cz/Balonovy-oddil-1920-1924-t73432#376660Verze : 3
MOD