Main Menu
User Menu

Letecká skupina v Čechách [1920-1920]

Air Group in Bohemia

     
Název:
Name:
Letecká skupina v Čechách
Originální název:
Original Name:
Letecká skupina v Čechách
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.05.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
06.09.1920
Nástupce:
Successor:
Letecká skupina I/1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.05.1920-06.09.1920 Velitelství vojenského letectva
Dislokace:
Deployed:
21.05.1920-06.09.1920 Kbely, letiště /

Velitel:
Commander:
21.05.1920-12.08.1920 Jindra, Otto (major vzduchoplavectva)
12.08.1920-02.09.1920 Huppner, Karel (major vzduchoplavectva)
02.09.1920-06.09.1920 Skála, Jaroslav (kapitán vzduchoplavectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
00.05.1920-31.05.1920 Letecká setnina 4
01.05.1920-06.09.1920 Letecká setnina 8
01.06.1920-06.09.1920 Letecká setnina 10

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký sbor
URL : https://www.valka.cz/Letecka-skupina-v-Cechach-1920-1920-t73428#379797Verze : 3
MOD