Main Menu
User Menu

Letecká skupina na Moravě [1920-1920]

Air Group in Moravia

     
Název:
Name:
Letecká skupina na Moravě
Originální název:
Original Name:
Letecká skupina na Moravě
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký oddíl 3
Datum zániku:
Disbanded:
06.09.1920
Nástupce:
Successor:
Letecká skupina I/2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-01.04.1920 Velitelství vojenského vzduchoplavectva
01.04.1920-06.09.1920 Velitelství vojenského vzduchoplavectva pro Moravu a Slezsko
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-06.09.1920 Olomouc, letiště /

Velitel:
Commander:
01.01.1920-08.01.1920 Kabeláč, František (Kapitán)
08.01.1920-26.02.1920 Smetana, Josef (Major)
26.02.1920-01.03.1920 Kabeláč, František (Kapitán)
01.03.1920-08.03.1920 Baar, Robert (Kapitán)
08.03.1920-20.03.1920 Hon, Jiří (Kapitán)
20.03.1920-01.06.1920 Baar, Robert (Kapitán)
01.06.1920-06.09.1920 Kabeláč, František (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
00.01.1920-06.09.1920 Letecká setnina 5
01.01.1920-06.09.1920 Letecká setnina 3
01.05.1920-06.09.1920 Letecká setnina 9

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký sbor
URL : https://www.valka.cz/Letecka-skupina-na-Morave-1920-1920-t73427#379799Verze : 2
MOD