Main Menu
User Menu

Letecká setnina 4 [1919-1920]

4th Air Company

     
Název:
Name
Letecká setnina 4
Originální název:
Original Name:
Letecká setnina 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká setnina Voi-4
Datum zániku:
Disbanded:
20.10.1920
Nástupce:
Successor:
Letecká rota 8
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1919-DD.05.1920 Velitelství vojenského vzduchoplavectva
00.05.1920-31.05.1920 Letecká skupina v Čechách
31.05.1920-06.09.1920 Letecký pluk 1
06.09.1920-20.10.1920 Letecká skupina I/3
Dislokace:
Deployed:
31.10.1919-31.05.1920 Cheb, letecké kasárny /
31.05.1920-20.10.1920 Nitra, Kasárny Milana Rastislava Štefánika /

Velitel:
Commander:
31.10.1919-09.04.1920 Kahovec, Václav (nadporučík vzduchoplavectva)
09.04.1920-31.05.1920 Šebesta, Sylvestr (nadporučík vzduchoplavectva)
31.05.1920-20.10.1920 Novák, Václav (kapitán vzduchoplavectva)
Výzbroj:
Armament:
31.10.1919-31.05.1920 Voisin Voi.10.BN.2 3988
31.10.1919-31.05.1920 Voisin Voi.10.BN.2 4008
14.11.1919-06.02.1920 Voisin Voi.10.BN.2 4007
06.02.1920-31.05.1920 Voisin Voi.10.BN.2 3997
20.02.1920-25.02.1920 SPAD S.VII.C.1 11.612
00.02.1920-11.03.1920 L.F.G. Roland D.VIb 2250.18
00.02.1920-31.05.1920 L.F.G. Roland D.VIb 2253.18
30.03.1920-31.05.1920 SPAD S.VII.C.1 11.606
00.04.1920-31.05.1920 Albatros B.II
00.04.1920-20.10.1920 Rumpler C.VII Rubild
15.05.1920-31.05.1920 SPAD S.VII.C.1 3005
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký sbor
Čejka, Zdeněk: Letadla Voisin v Československu. Praha, Zdeněk Čejka 2009.
Kaše, Jan - Pirič, Vladimír: Stíhací letadla první světové války v Československu. Cheb, Svět křídel 1994.
URL : https://www.valka.cz/Letecka-setnina-4-1919-1920-t73424#428790Verze : 1
MOD