Main Menu
User Menu

Letecká setnina 1 [1919-1920]

1st Air Company

     
Název:
Name:
Letecká setnina 1
Originální název:
Original Name:
Letecká setnina 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká setnina Bra-1
Datum zániku:
Disbanded:
20.10.1920
Nástupce:
Successor:
Letecká rota 5
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1919-01.04.1920 Velitelství vojenského vzduchoplavectva pro Slovensko
01.04.1920-06.09.1920 Letecký pluk 1
06.09.1920-20.10.1920 Letecká skupina I/3
Dislokace:
Deployed:
31.10.1919-DD.03.1920 Pezinok, polní letiště /
00.03.1920-20.10.1920 Vajnory, Letecké kasárny /

Velitel:
Commander:
31.10.1919-28.11.1919 Betka, Hugo (Setník)
28.11.1919-01.12.1919 Betka, Hugo (Kapitán)
01.12.1919-20.10.1920 Vaníček, Rudolf (Kapitán)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký sbor
URL : https://www.valka.cz/Letecka-setnina-1-1919-1920-t73417#376814Verze : 0
MOD