Main Menu
User Menu

Klen, Ludvík

     
Příjmení:
Surname:
Klen
Jméno:
Given Name:
Ludvík
Jméno v originále:
Original Name:
Ludvík Klen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.08.1899 Nedvězí /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Klen-Ludvik-t73398#429023Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Klen
Jméno:
Given Name:
Ludvík
Jméno v originále:
Original Name:
Ludvík Klen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1910-DD.MM.1919 Štátne gymnázium, Olomouc
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1930-DD.MM.1933 Válečná škola
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.07.1937 major
17.08.1945 podplukovník
25.10.1946 plukovník
01.12.1949 brigádní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.1948-15.08.1950 Velitel : 2. oddělení (zpravodajské) hlavního štábu
15.08.1950-14.02.1951 Velitel : Zpravodajské oddělení

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenského zpravojaství
URL : https://www.valka.cz/Klen-Ludvik-t73398#545117Verze : 0
MOD
původní jméno: KREISEL
krycí jméno: KOLOVRAT
v r 1945 se přejmenoval na KLEN


- od r. 1935 vykonával funkce v německé sekci studijní skupiny 2. oddělení HŠ (až po zástupce přednosty skupiny v hodnosti mjr. gšt.)


- v r. 1947 sloužil na odd. OBZ v Táboře, odkud ho náč. 5. odd. HŠ (plk. Reicin) převedl na HŠ do Prahy


- do 1.10.1950 - přednosta výzvědně zpravodajského oddělení (2. odd. HŠ)
- od 1.10.1950 - náčelník zpravodajského oddělení GŠ
- ve funkci byl 1.4.1948 - 14.2.1951 podřízen zástupci náčelníka HŠ (HŠ od 1.10.1950 přejmenován na Generální štáb - GŠ), náčelníkovi GŠ (od 1.10.1950, sbor. gen. J. Procházka )
- počátkem r. 1950 byl zástupcem náčelníka 5. oddělení HŠ v hodnosti plukovníka
- po odvolání z funkce NZOd.(měl být zatčen) se 14.2.1951 postřelil ve své kanceláři, ale přežil a 9.1.1954 byl odsouzen v souvislosti s procesy (Slánský, Reicin) na doživotí
- byl vězněn v Leopoldově
- díky amnestii prezidenta republiky z 9. května 1960 mu byly zbytek trestu a vedlejší trest ztráty čestných práv občanských prominuty
- později bydlel v Praze 6, Dělostřelecká 11zdroje:
web Vojenského zpravojaství
web Ústavu pro studium totalitních režimů
URL : https://www.valka.cz/Klen-Ludvik-t73398#290514Verze : 0