Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství na Moravě [1918-1919]

Land Military Command in Moravia

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství na Moravě
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství na Moravě
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.11.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
10.10.1919
Nástupce:
Successor:
Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.11.1918-14.11.1918 Vrchní vojenské velitelství
14.11.1918-05.06.1919 Ministerstvo národní obrany
05.06.1919-10.10.1919 Vrchní velitelství branné moci
Dislokace:
Deployed:
09.11.1918-10.10.1919 Brno, Budova zemského velitelství

Velitel:
Commander:
09.11.1918-15.12.1918 Petržilka, Karel (generálmajor)
15.12.1918-DD.06.1919 Podhajský, Alois (polní podmaršál)
00.06.1919-10.10.1919 Podhajský, Alois (polní podmaršál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.01.1919-10.10.1919 Vojenský inspektorát Brno
14.01.1919-23.06.1919 Vojenský inspektorát Moravská Ostrava
15.01.1919-00.10.1919 Velitelství československých operujících vojsk na Těšínsku
23.05.1919-10.10.1919 Zemský dělostřelecký inspektorát na Moravě
06.06.1919-10.10.1919 11. pěší brigáda
23.06.1919-10.10.1919 Vojenský inspektorát Olomouc
00.08.1919-10.10.1919 6. divise
00.10.1919-10.10.1919 5. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Brně
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-na-Morave-1918-1919-t73371#389830Verze : 2
MOD