Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství pro Slovensko [1919-1921]

Land Military Command for Slovakia

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
Západní armádní skupina
Datum zániku:
Disbanded:
27.10.1921
Nástupce:
Successor:
Západoslovenská skupina
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.10.1919-15.10.1919 Vrchní velitelství branné moci
15.10.1919-27.10.1921 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
10.10.1919-27.10.1921 Bratislava, Budova zemského velitelství /
Velitel:
Commander:
10.10.1919-01.11.1919 Mittelhausser, Eugene Desiré Antoine (polní podmaršál)
01.11.1919-DD.12.1920 Mittelhausser, Eugene Desiré Antoine (generál IV. hodnostní třídy)
00.12.1920-27.10.1921 Fournier, Pierre-Victor (generál V. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.10.1919-DD.02.1921 Castella, Pascal-Marie-Léon-Pierre (plukovník generálního štábu)
00.02.1921-DD.07.1921 Krajcza, Maxmilián (plukovník generálního štábu)
00.07.1921-27.10.1921 Castella, Pascal-Marie-Léon-Pierre (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.10.1919-01.01.1920 4. divise
10.10.1919-17.10.1919 9. divise
10.10.1919-01.07.1920 Zemský dělostřelecký inspektorát pro Slovensko
20.10.1919-25.09.1920 2. divise
25.10.1919-01.01.1920 11. divise
25.10.1919-01.01.1920 12. divise
01.01.1920-27.10.1921 10. divise
01.01.1920-27.10.1921 11. divise
01.01.1920-DD.05.1920 3. divise
01.01.1920-27.10.1921 9. divise
01.04.1920-15.09.1925 1. horská brigáda
01.04.1920-15.09.1925 2. horská brigáda
01.07.1920-27.10.1921 Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
06.09.1920-15.09.1925 Letecký pluk 3
01.10.1920-01.02.1921 Jezdecký pluk 3
01.10.1920-01.02.1921 Jezdecký pluk 5
22.10.1920-27.10.1921 Ženijní pluk 3
22.10.1920-27.10.1921 Ženijní pluk 4
15.12.1920-27.10.1921 Vozatajský prapor 4
15.12.1920-27.10.1921 Vozatajský prapor 5
01.02.1921-27.10.1921 3. jezdecká brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-pro-Slovensko-1919-1921-t73369#389631Verze : 0
MOD