Main Menu
User Menu

Váňa, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Váňa
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Váňa
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.01.1893 Ústrašín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.04.1976 Český Brod /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel II. sboru
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vana-Josef-t73356#389666Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Váňa
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Váňa
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1904-DD.07.1912 Státní gymnasium, Pelhřimov
DD.10.1912-DD.07.1914 Karlo-Ferdinandova universita, filosofická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1914-DD.01.1915 Škola jednoročních dobrovolníků, Judenburg
DD.10.1916-DD.01.1917 Důstojnický kurs, Oděssa
DD.07.1917-DD.08.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.04.1923-DD.06.1923 Kurs pro velitele vojskových těles, Milovice
DD.10.1927-DD.09.1928 Kurs pro vyšší velitele, Praha
DD.10.1931-DD.12.1931 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1915 kadet rakousko-uherské branné moci
01.12.1916 podporučík srbské armády
03.01.1917 podporučík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
12.08.1918 kapitán legií
30.10.1918 major legií
01.05.1919 podplukovník legií
09.10.1920 podplukovník pěchoty
20.02.1924 plukovník pěchoty
13.11.1930 brigádní generál
05.03.1936 divisní generál
01.01.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-DD.04.1923 Velitel : Pěší pluk 7
DD.06.1923-20.02.1924 Velitel : Pěší pluk 7
DD.09.1924-DD.09.1925 Velitel : 20. pěší brigáda
20.02.1924-DD.10.1927 Velitel : Pěší pluk 7
DD.10.1928-DD.12.1929 Velitel : Pěší pluk 7
00.12.1929-13.11.1930 Velitel : 7. pěší brigáda
13.11.1930-DD.11.1932 Velitel : 7. pěší brigáda
DD.11.1932-01.03.1933 Velitel : I./1. oddělení /pěšího vojska/
01.03.1933-31.10.1934 Velitel : I./1. oddělení /pěchoty/
31.10.1934-15.10.1935 Velitel : 2. divise
15.10.1935-05.03.1936 Velitel : II. sbor
05.03.1936-25.09.1938 Velitel : II. sbor
27.09.1938-13.10.1938 Velitel : Velitelství II. sboru
22.10.1938-14.03.1939 Velitel : II. sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.09.1914 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 87, Cilli
DD.09.1914-DD.01.1915 vojenské studium, Judenburg
DD.01.1915-DD.02.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 17
28.02.1915-28.02.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.02.1915-DD.05.1916 ruské zajatecké tábory
DD.05.1916-DD.10.1916 dobrovolník srbského 4. dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.10.1916-DD.01.1917 vojenské studium, Oděssa
DD.01.1917-DD.06.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Bělgorod
DD.06.1917-DD.07.1917 náborový emisar Komise pro výstavbu československých vojenských jednotek, Borispol
DD.07.1917-DD.08.1917 vojenské studium, Borispol
DD.08.1917-DD.12.1917 velitel pěší roty 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin
DD.12.1917-DD.11.1918 velitel praporu 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin, přesun a sibiřské válčiště
DD.11.1918-DD.07.1920 velitel 7. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.07.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.04.1923 velitel Pěšího pluku 7, Nitra
DD.04.1923-DD.06.1923 vojenské studium, Milovice
DD.06.1923-DD.10.1927 velitel Pěšího pluku 7, Nitra
DD.10.1927-DD.09.1928 vojenské studium, Praha
DD.09.1928-DD.12.1929 velitel Pěšího pluku 7, Nitra
DD.12.1929-DD.10.1931 velitel Pěší brigády 7, Josefov
DD.10.1931-DD.12.1931 vojenské studium, Versailles
DD.12.1931-DD.11.1932 velitel Pěší brigády 7, Josefov
DD.11.1932-DD.03.1933 přednosta I./1. oddělení /pěšího vojska/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.03.1933-DD.10.1934 přednosta I./1. oddělení /pěchoty/ ministerstva národní obrany, Praha
DD.10.1934-DD.10.1935 velitel Divise 2, Plzeň
DD.10.1935-DD.07.1939 velitel Sboru II, Hradec Králové a branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1916

Svatojiřská medaile 4. stupeň
St. George Medal 4th Class
Георгиевская медаль 4-я степень
-

DD.MM.1918

Medaile Jana Žižky z Trocnova
Jan Zizka from Trocnov Medal
-

DD.MM.1919

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1931

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vana-Josef-t73356#389667Verze : 0
MOD
Podle obecní kroniky Josef Váňa bydlel v domě číslo 4 a do vojenské služby nastoupil dne 25.8.1914.
Zdroj: http://www.ustrasin.cz/album/index.html#
URL : https://www.valka.cz/Vana-Josef-t73356#429449Verze : 0