Main Menu
User Menu

12. protiletadlový pluk [1969-1978]

12th Anti-Aircraft Regiment

     
Název:
Name:
12. protiletadlový pluk
Originální název:
Original Name:
12. protiletadlový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1969
Předchůdce:
Predecessor:
12. protiletadlový oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1978
Nástupce:
Successor:
12. protiletadlový raketový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1969-DD.MM.1978 20. motostřelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1969-DD.MM.1978 Mariánské Lázně, Kasárna Hamrníky /
Velitel:
Commander:
01.10.1969-DD.MM.1978 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1969-DD.MM.1978 Baterie velení
01.10.1969-DD.MM.1978 1. palebná baterie (S-60)
01.10.1969-DD.MM.1978 2. palebná baterie (S-60)
01.10.1969-DD.MM.1978 3. palebná baterie (S-60)
01.10.1969-DD.MM.1978 4. palebná baterie (30 mm PLDvK)
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1969-DD.MM.1978
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1969-DD.MM.1978 VÚ 6162 Mariánské Lázně
Zdroje:
Sources:
armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/12-protiletadlovy-pluk-1969-1978-t73314#407906Verze : 3
MOD
Do roku 1978 pluk bol vyzbrojený 57 mm PLK.


V roku 1978 prezbrojený na 2K12 KUB. V tomto roku ešte všetky jednotky nemali túto techniku. 2.palebná bateria bola bez techniky a 4. a 5. bateria mala ešte 57 mm PLK. 2.bat. behom následujúceho roku dostala plr techniku a prezbrojenie pluku bolo dokončené v roku 80.


Prvé ostré bojové streľby pluk absolvoval v roku 1979 v bývalom ZSSR na polygone nedaleko Ašuluku. V tomto roku bol aj začlenený do systému PVOS. (Ďalšie bojové streľby potom v nepárných rokoch aspoň do 89. roku)


Prvým veliteľom pluku bol mjr. Ing. Miroslav Libich do roku 1981. Ďalšími mjr. Ing. Ján Šmigovský do roku 83, mjr. Ing. Peter Novotňák do roku 85, mjr. Ing. Pavel Friščák do ?


Hlavnými výcvikovými priestormi boli Žatec (cvičné priestory tankového pluku) a priestory v blízkosti Postoloprt (okr. Louny)


Krycie číslo útvaru VÚ 6162 Mar. Lázne.


Nadriadené veliteľstvo 20. motostrelecká divízia Karlovy Vary.


Zdroj: vlastné spomienky na službu
URL : https://www.valka.cz/12-protiletadlovy-pluk-1969-1978-t73314#329920Verze : 0