Main Menu
User Menu

SS - třída T

T class submarine

Název / Name: třída T (1.skupina)
Typ / Type: ponorka
Délka / Length : (m) 83,82
Šířka / Beam: (m) 8,08
Ponor / Draft: (m) 4,49
Výtlak standardní /
Displacement, standard :
(t)
1090
Výtlak maximální /
Displacement, maximal:
(t)
1325
Výtlak pod hladinou /
Displacement, submerged:
(t)
1575
Pohon / Engines: 2x 6-válcový diesel s celkovým výkonem 2500 HP
typ:
loděnice Vickers : Vickers
loděnice Royal Dockyard: Admiralty
loděnice Cammell Laird: Sulzer
loděnice Scotts: MAN a Admiralty (po roce 1939)
2x elektromotor 1450 HP
Šrouby množství /
Propellers, No :
(ks/m)
2
Rychlost na hladině /
Speed, surfaced:
(kts)
15,25
Rychlost pod hladinou /
Speed, submerged:
(kts)
9,0
Dosah na hladině /
Range, surfaced:
(Nm/ kts)
8000/10 kts
Dosah pod hladinou /
Range, submerged:
(Nm/ kts)

Max. hloubka ponoření /
Max depth:
(m)
91
Výzbroj / Armament : 1x 102 mm/Mk.XII
3x kulomet 7,7 mm (3xI)
10x torpédomet 533 mm, 16 torpéd
Posádka / Complement : 5 důstojníků + 54 poddůstojníků a námořníků
Poznámka / Note: HMS Triton měla jiný výtlak
některé ponorky měly odlišný počet torpédometů
změny viz jednotlivé lodězdroje:
http://en.wikipedia.org
http://home.cogeco.ca/~gchalcraft/sm/TClass.html
submariners.co.uk
www.hansonclan.co.uk/Royal%20Navy/t_class.htm
www.uboat.net
www.eksa.csubmarine.org
www.oldships.org.uk
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
URL : https://www.valka.cz/SS-trida-T-t73297#259835Verze : 0
Název / Name: třída T (2.skupina)
Typ / Type: ponorka
Délka / Length : (m) 83,36
Šířka / Beam: (m) 8,08
Ponor / Draft: (m) 4,49
Výtlak standardní /
Displacement, standard :
(t)
1090
Výtlak maximální /
Displacement, maximal:
(t)
1325
Výtlak pod hladinou /
Displacement, submerged:
(t)
1571
Pohon / Engines: 2x 6-válcový diesel s celkovým výkonem 2500 HP
typ:
loděnice Vickers : Vickers
loděnice Royal Dockyard: Admiralty
loděnice Cammell Laird: Sulzer
loděnice Scotts: MAN a Admiralty (po roce 1939)
2x elektromotor 1450 HP
Šrouby množství /
Propellers, No :
(ks/m)
2
Rychlost na hladině /
Speed, surfaced:
(kts)
15,25
Rychlost pod hladinou /
Speed, submerged:
(kts)
8,0
Dosah na hladině /
Range, surfaced:
(Nm/ kts)
8000/10 kts
Dosah pod hladinou /
Range, submerged:
(Nm/ kts)

Max. hloubka ponoření /
Max depth:
(m)
91
Výzbroj / Armament : 1x 102 mm/Mk.XII
3x kulomet 7,7 mm (3xI)
11x torpédomet 533 mm, 17 torpéd
Posádka / Complement : 5 důstojníků + 56 poddůstojníků a námořníků
Poznámka / Note:zdroje:
http://en.wikipedia.org
http://home.cogeco.ca/~gchalcraft/sm/TClass.html
submariners.co.uk
www.hansonclan.co.uk/Royal%20Navy/t_class.htm
www.uboat.net
www.eksa.csubmarine.org
www.oldships.org.uk
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
URL : https://www.valka.cz/SS-trida-T-t73297#259836Verze : 0
Název / Name: třída T (3.skupina)
Typ / Type: ponorka
Délka / Length : (m) 83,36
Šířka / Beam: (m) 8,08
Ponor / Draft: (m) 4,49
Výtlak standardní /
Displacement, standard :
(t)
1090
Výtlak maximální /
Displacement, maximal:
(t)
1325
Výtlak pod hladinou /
Displacement, submerged:
(t)
1571
Pohon / Engines: 2x 6-válcový diesel s celkovým výkonem 2500 HP
typ:
loděnice Vickers : Vickers
loděnice Royal Dockyard: Admiralty
loděnice Cammell Laird: Sulzer
loděnice Scotts: MAN a Admiralty (po roce 1939)
2x elektromotor 1450 HP
Šrouby množství /
Propellers, No :
(ks/m)
2
Rychlost na hladině /
Speed, surfaced:
(kts)
15,25
Rychlost pod hladinou /
Speed, submerged:
(kts)
8,75
Dosah na hladině /
Range, surfaced:
(Nm/ kts)
11000/10 kts
Dosah pod hladinou /
Range, submerged:
(Nm/ kts)

Max. hloubka ponoření /
Max depth:
(m)
91
Výzbroj / Armament : 1x 102 mm/Mk.XII
1x 20 mm (AA)
3x kulomet 7,7 mm (3xI)
11x torpédomet 533 mm, 17 torpéd
Posádka / Complement : 5 důstojníků + 56 poddůstojníků a námořníků
Poznámka / Note:zdroje:
http://en.wikipedia.org
http://home.cogeco.ca/~gchalcraft/sm/TClass.html
submariners.co.uk
www.hansonclan.co.uk/Royal%20Navy/t_class.htm
www.uboat.net
www.eksa.csubmarine.org
www.oldships.org.uk
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
URL : https://www.valka.cz/SS-trida-T-t73297#259910Verze : 0