Main Menu
User Menu

A17 Light Tank Mk VII Tetrarch

A17 Light Tank Mk VII Tetrarch

     
Název:
Name:
A17 Light Tank Mk VII Tetrarch
Originální název:
Original Name:
A17 Light Tank Mk VII Tetrarch
Kategorie:
Category:
lehký tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1938-DD.MM.1938 Vickers-Armstrongs Ltd., Elswick
DD.07.1940-DD.11.1941 Metropolitan Cammell Carriage & Wagon Co. Ltd., Birmingham
Období výroby:
Production Period:
DD.07.1940-DD.11.1941 (?)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
177 (?)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1938 (?)
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
7620 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
4115 mm
Délka korby:
Hull Length:
4115 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2311 mm
Celková výška:
Overall Height:
2121 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
? mm
Šířka pásu:
Track Width:
241 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
4 - 14 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Meadows MAT
- benzínový
- počet válců: 12
Výkon:
Power:
123 kW při 2700 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
manuální převodovka
- počet stupňů: 4+1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
64 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
45 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
225 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1.52 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.51 m
Brodivost:
Fording Depth:
0.91 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
QFSA 2 pounder
- ráže: 40 mm
- zásoba munice: 50 nábojů
Vedlejší:
Secondary:
kulomet BESA
- ráže: 7,92 mm
- zásoba munice: 2025 nábojů
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
Tank, Light, Mk VII, Tetrarch (A17)
Zdroje:
Sources:
http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks/
encyclopedia.thefreedictionary.com
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tetrarch_Mk_VII
www.lemairesoft.happyhost.org
http://www.czolgiem.com/wbrytania/a1416.htm
www.geocities.com
http://www.battlefield.ru/
Christopher Chant: Encyklopedie tanků
URL : https://www.valka.cz/A17-Light-Tank-Mk-VII-Tetrarch-t73198#259579Verze : 0
MOD

A17 Light Tank Mk. VII Tetrarch

Historie vzniku


První prototyp postavila firma Vickers v roce 1937 (1938) jako svou soukromou iniciativu a prototyp dostal označení Purdah. Původně se mělo jednat o „cavalry“ tank (lehký rychlý tank) vzniklý zvětšením tančíku, zesílením jeho pancéřování a použitím Christieho typu podvozku. V průběhu testů v roce 1938 se sice zjistilo, že se nejedná o nijak výjimečný stroj, ale některé z jeho parametrů (jako rychlost a pohyblivost) se zdály být natolik zajímavými, že se pokračovalo v dalších testech s vyhlídkou na možné objednávky od armády.


Britská armáda se na připravované vozidlo krátce podívala a projevila opatrný zájem. Po vlastních testech požadovala některé změny a i přes nepříliš přesvědčivé výkony je objednala v počtu 120 kusů. Počítalo se s jejich použitím k výcviku nebo jako průzkumných tanků. Zpoždění vzniklé s náběhem nové výroby a požadovanými úpravami zapříčinily, že první tanky sjely z výrobních pásů v červenci 1940.


Jak ukázaly poslední boje ve Španělsku a Polsku, byly tehdejší lehké tanky příliš slabě pancéřované a málo vyzbrojené. Co se týká výzbroje, byl na tom tento tank mnohem lépe, ale pancéřování bylo stejné jako u typů, které německé a ex-československé tanky přímo deklasovaly. Ale po katastrofické bitvě o Francii bylo v zahájené výrobě pokračováno.


Měl sice bojovou hodnotu obrněného automobilu, ale měl větší průchodnost terénem. A byl již k dispozici. Mark VII byl zkrátka ukázkou dobré konstrukce ve špatnou dobu. Pokud by to byl tento tank a ne Mark VIB, který tehdy sloužil ve Francii, dala by se v soubojích britských a německých tankistů nepochybně pozorovat větší rovnováha sil. Výsledek by byl nepochybně stejný, ale nebyl by tak jednoznačný.


Lehké tanky byly po bitvě o Francii překonstruovány tak, že na konci války měly silnější pancíř a výkonnější zbraně, než těžké tanky z počátku války.


V průběhu doby bylo označení tanku několikrát změněno na PR tank, A17E1 a nakonec na Tetrarch. Co se týká výroby jsou mezi jednotlivými zdroji rozpory. Jako období výroby je uváděno období 1938-1940, ale i období od července 1940 do listopadu 1941, třetí zdroj tvrdí, že první tanky začaly opouštět továrnu v září 1939.


První objednávka zněla na 120 kusů, ale konečným číslem vyrobených kusů by mělo být číslo 177 (171). I co se týče důvodu ukončení výroby, našel jsem dvě různé verze. Jedna říká, že technické parametry prostě nebyly dostatečné na pokračování ve výrobě a druhá říká, že továrnu, která vyráběla trup, prostě v listopadu 1940 vybombardovala německá Luftwaffe tak, že bylo jednodušší postavit továrnu na perspektivnější tanky (ani jednu verzi jsem si zatím nemohl nijak ověřit).


Britská tanková vojska nebyla z bojových parametrů tanku příliš nadšená a tanky používala především jako výcvikové. V období krize po bitvě o Francii se jí ale hodily i takhle slabě pancéřované a vyzbrojené tanky.


Po vypuknutí války s Ruskem dodala britská vláda do SSSR na podzim 1941 (jaro 1942) 20 tanků, kde byly použity především k výcviku v součinnosti jednotek.


V roce 1943 byly do vznikajících výsadkových jednotek zařazeny i tanky Tetrarch, pro které byly vyvinuty i odpovídajíc kluzáky Hamilcar. Tehdy také došlo k jejich přezbrojení na houfnici ráže 76,2 mm (3 palce) a přeznačení na Tetrach I CS.


Tanky Tetrarch se ve výzbroji britských výsadkových jednotek udržely do roku 1950, kdy byly z britského letectva vyřazeny kluzáky Hamilcar.Charakteristika a konstrukce


„Klasický“ tank s pojezdovým ústrojím Christieho typu se čtyřmi velkými pojezdovými koly, poslední sloužilo jako hnací roseta a přední jako vodící. Na tanku byl použit „volný“ pás, k mírným zatáčkám se používalo přisunování nebo odsunování vnitřních pojezdových kol, aby vznikl na pásech oblouk.


Christopher Chant ve své Encyklopedii tanků uvádí, že k řízení bylo v takových případech používáno natáčení pojezdových kol. Pokud bylo nutno zatočit ostře, provedlo se klasicky přibržděním patřičného pásu.

Výzbroj


Standardně 40mm kanón (QFSA) s 50 náboji a spřažený kulomet Besa ráže 7,92 mm s 2025 náboji. Verze ICS byla vyzbrojena 3“ (76,2 mm) houfnicí.

Bojová služba


Prvního omezeného bojového nasazení se tento tank dočkal koncem roku 1942 při vylodění na Madagaskar (operace Ironclad). Vzhledem k problémům s chlazením motoru, bylo upuštěno od jeho nasazení v Severní Africe.


V té době byl tank z pozice hromady šrotu převeden k novým úkolům, kterými bylo posílení výsadkových jednotek o obrněné vozidlo poskytující jim palebnou podporu. Mark VII tak dostal nové použití i nové jméno "Tetrarch". Tank byl omezeně použit výsadkáři během dne D (20 tanků) a při překračování Rýna (březen 1945). Několik tanků bylo pro poskytování palebné podpory přezbrojeno 76,2 mm houfnicí (3 palce) a označeno Tetrach ICS.


V roce 1941 byl Tetrarch použit k experimentům se Strausslerovým systémem DD (duplex drive) pro překračování řek. Jedna rota těchto tanků zůstala ve službě do roku 1950, kdy byly z letectva vyřazeny nákladní kluzáky schopné jejich přepravy.
SSSR obdržel 20 těchto tanků v rámci programu "Lend-Lease". O jeho zdejším nasazení se příliš neví, sám jsem viděl jen jednu fotografii, na které ruský T-34 vede skupinku Tetrarchů do útoku. Podle ruského serveru byly přece jen nasazeny i do bojů na Kavkaze a na Krymu. Jejich zdejší nasazení ovšem omezovalo jak používané palivo, tak i munice.


Další vývoj typu


Tetrarch DD – obojživelný tank, vybavený vodotěsným paravánem a lodním šroubem; v červnu 1941 byl na tuto verzi přestavěn jeden tank.
Tetrarch CS – vyzbrojený houfnicí ráže 76,2 mm.
Harry Hopkins – pokročilejší verze s lépe tvarovanou korbou i věží.
A17 Light Tank Mk VII Tetrarch -


A17 Light Tank Mk VII Tetrarch -


A17 Light Tank Mk VII Tetrarch -


A17 Light Tank Mk VII Tetrarch -


A17 Light Tank Mk VII Tetrarch -


A17 Light Tank Mk VII Tetrarch -


A17 Light Tank Mk VII Tetrarch -


A17 Light Tank Mk VII Tetrarch -


A17 Light Tank Mk VII Tetrarch -


URL : https://www.valka.cz/A17-Light-Tank-Mk-VII-Tetrarch-t73198#141696Verze : 2
Konstrukce A17 E1 Tetrarch vychází z typu Light Tank Mk VII A17 firmy Vickers Armstrong, který vznikl jako čistě "privátní" iniciativa s cílem vytvořit "cavalry tank", tedy lehkou obdobu vozidel kategorie "cruiser".
Vozidlo bylo známo pod jménem Purdah či PR tank, teprve po dalších úpravách mu byl přidělen název Tetrarch.
Podvozek konstrukce Leslie Little využíval principu "volného pásu"....
Řízení Tetrarchu bylo totiž založeno na možnosti posunovat (vlevo a vpravo) 2. a 3. pojezdová kola na každé straně, čímž docházelo k vytvoření "oblouku" pásu a vozidlo zatáčelo na stranu, kde byla kola "přisunuta či přitažena" směrem k bočnici... To vše umožňovala "volná" konstrukce pásu, který byl konstruován podobně/stejně jako u Universal Carrieru (tam se posunoval celý dvoukolý vozík)...
Samozřejmě pro další zatočení vozidla bylo nutné brzdit pás na straně, kam mělo vozidlo točit - to se dělo přibržděním až zastavením hnacího kola na příslušné straně.
Pokud se týče využití principu Christie podvozku - předchůdce Tetrarchu, výše zmiňovaný Light Tank Mk VII A17 Purdah se skutečně mohl (čistě teoreticky) pohybovat bez pásů, měl lichoběžníkové závěsy na prvních pojezdových kolech, která byla řiditelná...
Nelze vyloučit (u typu A17 E1 Tetrarch), že vzhledem ke složitosti konstrukce byla část podskupin řízení předních pojezdových kol demontována a v praxi tedy byl využíván pouze systém řízení vysunováním/zasunováním vnitřních pojezdových kol tak, jak byl popsán výše...
URL : https://www.valka.cz/A17-Light-Tank-Mk-VII-Tetrarch-t73198#152393Verze : 0
Light Tank Mk VII, Tetrarch CS (T9274), Bovington Tank Museum, 2008. Tento stroj se ve sbírkách muzea nachází od roku 1949 (fotografie ©Radek Havelka).URL : https://www.valka.cz/A17-Light-Tank-Mk-VII-Tetrarch-t73198#380586Verze : 0
MOD