Main Menu
User Menu

SS - třída U

U class submarine

Název / Name: třída U (1.skupina)
Typ / Type: ponorka
Délka / Length : (m) 58,22
Šířka / Beam: (m) 4,80
Ponor / Draft: (m) 4,82
Výtlak standardní /
Displacement, standard :
(t)
540
Výtlak maximální /
Displacement, maximal:
(t)
630
Výtlak pod hladinou /
Displacement, submerged:
(t)
730
Pohon / Engines: 2x diesel Paxman Ricardo s celkovým výkonem 615 HP
2x elektromotor 825 HP
Šrouby množství /
Propellers, No :
(ks/m)
2
Rychlost na hladině /
Speed, surfaced:
(kts)
11,25
Rychlost pod hladinou /
Speed, submerged:
(kts)
10,0
Dosah na hladině /
Range, surfaced:
(Nm/ kts)
4050/10 kts
Dosah pod hladinou /
Range, submerged:
(Nm/ kts)
23/8 kts
Max. hloubka ponoření /
Max depth:
(m)
61
Výzbroj / Armament : 3x kulomet 7,7 mm
6x torpédomet 533 mm, 10 torpéd
Posádka / Complement : 4 důstojníci + 23 poddůstojníků a námořníků
Poznámka / Note:Přehled vyrobených plavidel / Summary of built boats:
HMS Undine (N48)
HMS Unity (N66)
HMS Ursula (N59)
zdroje:
http://en.wikipedia.org
www.uboat.net
http://home.cogeco.ca/~gchalcraft/sm/UClass.html
navalhistory.flixco.info
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
URL : https://www.valka.cz/SS-trida-U-t72942#258484Verze : 0
Název / Name : třída U (2.skupina)
Typ / Type: ponorka
Délka / Length : (m) 58,22
Šířka / Beam : (m) 4,80
Ponor / Draft : (m) 4,80
Výtlak standardní /
Displacement, standard :
(t)
540
Výtlak maximální /
Displacement, maximal :
(t)
630
Výtlak pod hladinou /
Displacement, submerged :
(t)
730
Pohon / Engines: 2x diesel Paxman Ricardo s celkovým výkonem 615 HP
2x elektromotor 825 HP
Šrouby množství /
Propellers, No :
(ks/m)
2
Rychlost na hladině /
Speed, surfaced :
(kts)
11,25
Rychlost pod hladinou /
Speed, submerged :
(kts)
10,0
Dosah na hladině /
Range, surfaced :
(Nm/ kts)
4050/10 kts
Dosah pod hladinou /
Range, submerged :
(Nm/ kts)
23/8 kts
Max. hloubka ponoření /
Max depth :
(m)
61
Výzbroj / Armament : 1x 76 mm
3x kulomet 7,7 mm
6x torpédomet 533 mm, 10 torpéd
Posádka / Complement: 4 důstojníci + 27 poddůstojníků a námořníků
Poznámka / Note : Část ponorek měla jinou:
délku - 59,58 m
ponor - 4,62 m
počet torpédometů - 4x torpédomet 533 mm, 8 torpéd
Tyto rozdíly jsou uvedeny u jednotlivých ponorekzdroje:
http://en.wikipedia.org
www.uboat.net
http://home.cogeco.ca/~gchalcraft/sm/UClass.html
navalhistory.flixco.info
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
URL : https://www.valka.cz/SS-trida-U-t72942#258486Verze : 0
Název / Name : třída U (3.skupina)
Typ / Type: ponorka
Délka / Length : (m) 59,58
Šířka / Beam : (m) 4,90
Ponor / Draft : (m) 4,82
Výtlak standardní /
Displacement, standard :
(t)
545
Výtlak maximální /
Displacement, maximal :
(t)
648
Výtlak pod hladinou /
Displacement, submerged :
(t)
735
Pohon / Engines: 2x diesel Paxman Ricardo s celkovým výkonem 615 HP
2x elektromotor 825 HP
Šrouby množství /
Propellers, No :
(ks/m)
2
Rychlost na hladině /
Speed, surfaced :
(kts)
14,25
Rychlost pod hladinou /
Speed, submerged :
(kts)
9,0
Dosah na hladině /
Range, surfaced :
(Nm/ kts)
4050/10 kts
Dosah pod hladinou /
Range, submerged :
(Nm/ kts)
23/8 kts
Max. hloubka ponoření /
Max depth :
(m)
61
Výzbroj / Armament : 1x 76 mm
3x kulomet 7,7 mm
4x torpédomet 533 mm, 8 torpéd
Posádka / Complement: 4 důstojníci + 27 poddůstojníků a námořníků
Poznámka / Note :zdroje:
http://en.wikipedia.org
www.uboat.net
http://home.cogeco.ca/~gchalcraft/sm/UClass.html
navalhistory.flixco.info
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
URL : https://www.valka.cz/SS-trida-U-t72942#258568Verze : 0