Main Menu
User Menu

2. československý dělostřelecký pluk [1944-1945]

2nd Czechoslovak Artillery Regiment

     
Název:
Name:
2. československý dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
2. československý dělostřelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1944-15.05.1945 1. československá samostatná brigáda
DD.06.1944-15.05.1945 Velitelství dělostřelectva 1. československé samostatné brigády
15.05.1945-25.05.1945 Velitelství dělostřelectva 1. československé divise
Dislokace:
Deployed:
DD.06.1944-25.05.1945

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.05.1944-25.05.1945 Dělostřelecká baterie 1/2
10.05.1944-25.05.1945 Dělostřelecká baterie 2/2
10.05.1944-25.05.1945 Dělostřelecká baterie 3/2
10.05.1944-25.05.1945 Dělostřelecká baterie 4/2
10.05.1944-25.05.1945 Dělostřelecká baterie 5/2

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovensky-delostrelecky-pluk-1944-1945-t72937#561347Verze : 0
MOD

ČESKOSLOVENSKÁ BRANNÁ MOC V EXILU ČESKOSLOVENSKÝ DĚLOSTŘELECKÝ PLUK 2
Datum vzniku 1944
Předchůdce
Datum zániku 06.1945
Následovník
Nadřízené velitelství 1. československá pěší brigáda
Dislokace 06.1944-06.1945 středoevropské válčiště
Velitelé pluku
Podřízené setniny 06.1944-06.1945 Dělostřelecká baterie 1/2
06.1944-06.1945 Dělostřelecká baterie 2/2
06.1944-06.1945 Dělostřelecká baterie 3/2
06.1944-06.1945 Dělostřelecká baterie 4/2
06.1944-06.1945 Dělostřelecká baterie 5/2
Prameny Vojenský ústřední archív Praha,
Literatura
URL : https://www.valka.cz/2-ceskoslovensky-delostrelecky-pluk-1944-1945-t72937#294805Verze : 0
MOD