Main Menu
User Menu

3. československý dělostřelecký pluk [1944-1945]

3rd Czechoslovak Artillery Regiment

     
Název:
Name:
3. československý dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
3. československý dělostřelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1944-15.05.1945 3. československá samostatná brigáda
01.06.1944-15.05.1945 Velitelství dělostřelectva 3. československé samostatné brigády
15.05.1945-25.05.1945 Velitelství dělostřelectva 3. československé divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1944-25.05.1945

Velitel:
Commander:
01.06.1944-DD.07.1944 Drnek, Václav ( )
DD.07.1944-DD.MM.1945 Macháček, Jindřich ( )
DD.MM.1945-25.05.1945 Formánek, Vojtěch ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/3-ceskoslovensky-delostrelecky-pluk-1944-1945-t72935#561348Verze : 0
MOD