Main Menu
User Menu

Horský prapor VII [1921-1933]

7th Mountain Battalion

     
Název:
Name:
Horský prapor VII
Originální název:
Original Name:
Horský prapor VII
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
I. prapor horského pěšího pluku 3
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
I. prapor horského pěšího pluku 3
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1921-15.09.1933 Horský pěší pluk 3
Dislokace:
Deployed:
01.01.1921-DD.MM.1923 Levoča, Kasárny Milana Rastislava Štefánika /
DD.MM.1923-15.09.1933 Poprad, Kasárna pod Gerlachom /
Velitel:
Commander:
01.01.1921-00.03.1922 Sloup, Prokop (major pěchoty)
00.03.1922-00.11.1922 Koptík, Hynek (podplukovník pěchoty)
00.11.1922-00.02.1924 Krištof, Emil (podplukovník pěchoty)
00.02.1924-00.12.1927 Slunský, Josef (podplukovník generálního štábu)
00.12.1927-00.09.1929 Beneš, Ladislav (podplukovník pěchoty)
00.09.1929-00.09.1930 Fassati, Miloslav (podplukovník generálního štábu)
00.09.1930-00.09.1931 Vejmelka, František (podplukovník generálního štábu)
00.09.1931-00.09.1932 Kasalický, Jan (podplukovník generálního štábu)
00.09.1932-15.09.1933 Fusek, Alexander (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1921-15.09.1933 1. rota horského praporu VII
01.01.1921-15.09.1933 2. rota horského praporu VII
01.01.1921-15.09.1933 3. rota horského praporu VII
01.01.1921-15.09.1933 4. rota /kulometná/ horského praporu VII
01.01.1921-15.09.1933 Náhradní rota horského praporu VII
01.01.1921-15.09.1933 Technická rota horského praporu VII

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 3
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Horsky-prapor-VII-1921-1933-t72924#499003Verze : 3
MOD