Main Menu
User Menu

Horský prapor IV [1921-1933]

4th Mountain Battalion

     
Název:
Name:
Horský prapor IV
Originální název:
Original Name:
Horský prapor IV
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
I. prapor horského pěšího pluku 2
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
I. prapor horského pěšího pluku 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1921-15.09.1933 Horský pěší pluk 2
Dislokace:
Deployed:
01.01.1921-15.09.1933 Liptovský Svätý Mikuláš, Povážské kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1921-00.02.1921 Framing, Emil (podplukovník pěchoty)
00.02.1921-00.11.1921 Huczala, Gustav (major pěchoty)
00.11.1921-00.03.1922 Halbhuber, Jaroslav (major pěchoty)
00.03.1922-00.12.1922 Sloup, Prokop (major pěchoty)
00.12.1922-00.05.1924 Kulík, Hynek (podplukovník pěchoty)
00.05.1924-00.10.1925 Slonek, Antonín (podplukovník pěchoty)
00.11.1925-00.09.1929 Krištof, Emil (podplukovník pěchoty)
00.09.1929-00.11.1930 Walter, František (podplukovník generálního štábu)
00.11.1930-00.09.1931 Kniha, Jindřich (podplukovník pěchoty)
00.09.1931-15.09.1933 Krojidlo, Josef (podplukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1921-15.09.1933 1. rota horského praporu IV
01.01.1921-15.09.1933 2. rota horského praporu IV
01.01.1921-15.09.1933 3. rota horského praporu IV
01.01.1921-15.09.1933 4. rota /kulometná/ horského praporu IV
01.01.1921-15.09.1933 Náhradní rota horského praporu IV
01.01.1921-15.09.1933 Technická rota horského praporu IV

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 2
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Horsky-prapor-IV-1921-1933-t72921#498993Verze : 1
MOD