Main Menu
User Menu

Horský prapor III [1921-1933]

3rd Mountain Battalion

     
Název:
Name:
Horský prapor III
Originální název:
Original Name:
Horský prapor III
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1921
Předchůdce:
Predecessor:
III. prapor horského pěšího pluku 1
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1933
Nástupce:
Successor:
III. prapor horského pěšího pluku 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1921-15.09.1933 Horský pěší pluk 1
Dislokace:
Deployed:
01.01.1921-18.11.1921 Oravský Podzámok, ? /
18.11.1921-15.09.1933 Dolný Kubín, Oravské kasárny /

Velitel:
Commander:
01.01.1921-00.02.1921 Huczala, Gustav (major pěchoty)
00.02.1921-00.03.1921 Spálený, Bohuslav (kapitán pěchoty)
00.03.1921-00.04.1923 Framing, Emil (podplukovník pěchoty)
00.04.1923-00.07.1923 Orel, Bedřich (major pěchoty)
00.07.1923-00.03.1924 Orel, Bedřich (podplukovník pěchoty)
00.03.1924-00.05.1924 Kopal, Václav (plukovník pěchoty)
00.05.1924-00.10.1925 Skácel, Jindřich (podplukovník pěchoty)
00.10.1925-00.05.1928 Průša, Ladislav (major pěchoty)
00.05.1928-00.09.1929 Skála, Josef (podplukovník pěchoty)
00.09.1929-00.01.1930 Götz, Hynek (štábní kapitán pěchoty)
00.01.1930-15.09.1933 Janovský, Mikuláš (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1921-15.09.1933 1. rota horského praporu III
01.01.1921-15.09.1933 2. rota horského praporu III
01.01.1921-15.09.1933 3. rota horského praporu III
01.01.1921-15.09.1933 4. rota /kulometná/ horského praporu III
01.01.1921-15.09.1933 Náhradní rota horského praporu III
01.01.1921-15.09.1933 Technická rota horského praporu III

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Horsky-prapor-III-1921-1933-t72920#498951Verze : 2
MOD